ES valstybių vadovai pritarė „Brexit“ susitarimo sąlygoms
Dvi­de­šimt sep­ty­nių Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių na­rių va­do­vai sek­ma­die­nį Briu­se­ly­je vyks­tan­čia­me spe­cia­lia­ja­me aukš­čiau­sio­jo ly­gio su­si­ti­ki­me pri­ta­rė is­to­ri­nio „Bre­xit“ su­si­ta­ri­mo su Di­džią­ja Bri­ta­ni­ja są­ly­goms.

„ES-27 pritarė išstojimo sutarčiai ir politinei deklaracijai dėl būsimų ES ir Jungtinės Karalystės santykių“, – socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas.

Oficialiose išvadose nurodoma, kad ES Vadovų Taryba „pritaria susitarimui dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos“.

Be to, visų ES institucijų prašoma „imtis būtinų priemonių ir užtikrinti, kad susitarimas galėtų įsigalioti 2019 metų kovo 30 dieną ir būtų sudarytos sąlygos tvarkingam išstojimui“.

Didžioji Britanija iš ES išstos kitų metų kovo 29 dieną.

ES Vadovų Taryba taip pat oficialiai pritarė politinei deklaracijai dėl būsimų Didžiosios Britanijos ir Sąjungos santykių, kuri apima įvairius klausimus, įskaitant prekybą, saugumą ir aplinkosaugą.

„Europos Vadovų Taryba dar kartą patvirtina, jog Sąjunga yra pasiryžusi su Jungtine Karalyste ateityje palaikyti kuo artimesnius partnerystės ryšius, kaip nustatyta politinėje deklaracijoje“, – nurodoma paskelbtame pareiškime.

ES vadovai taip pat padėkojo ES vyriausiajam „Brexit“ derybininkui Micheliui Barnier už „jo nenuilstamas pastangas“.