ES Taryba dar kartą pakartojo reikalavimus Rusijai dėl Ukrainos
Eu­ro­pos Są­jun­gos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trai pir­ma­die­nį pri­pa­ži­no Ukrai­nos „svar­bią pa­žan­gą“, pa­siek­tą per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus vyk­dant re­for­mas ša­ly­je, sa­ko­ma ES Ta­ry­bos pa­skelb­ta­me ko­mu­ni­ka­te.

Briuselyje posėdžiavę ministrai detaliai aptarė situaciją Ukrainoje, įskaitant reformų procesą bei saugumo ir humanitarinę padėtį, ypač šalies rytuose ir Azovo jūroje.

Taryba vėl išreiškė paramą Ukrainos nepriklausomybei, teritoriniam vientisumui ir suverenitetui, taip pat pasmerkė „Rusijos įvykdytą neteisėtą Krymo ir Sevastopolio aneksiją“.

Ministrai pabrėžė, kad Ukrainai „būtina išsaugoti reformų impulsą, kad būtų įtvirtinti pasiekti rezultatai, ypač atsižvelgiant į artėjančius parlamento ir prezidento rinkimus“.

Ministrai pabrėžė, kad svarbu surengti nepriekaištingą balsavimą ir leisti normaliai dirbti tarptautiniams stebėtojams.

Aptardami pernai Azovo jūroje įvykusią konfrontaciją, kai rusų pasieniečiai perėmė tris ukrainiečių laivus ir suėmė jų įgulas, ministrai apsikeitė nuomonėmis, kaip padėti nuo karo veiksmų nukentėjusiems Ukrainos rajonams.

Buvo kalbama apie traukinių ir kelių transporto priemonių perdavimą, darbuotojų mokymus ir paramą vietos verslui.

ES Taryba dar kartą paragino Rusiją nedelsiant paleisti visus suimtus ukrainiečių jūrininkus, grąžinti užimtus laivus ir garantuoti laisvą laivų judėjimą per Kerčės sąsiaurį.

Tuskas: Europa niekada nepripažins Krymo Rusijos dalimi

Europa niekada nepripažins aneksuoto Krymo Rusijos dalimi, tai pareiškė Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas.

„Norėčiau pakartoti, kad Europa niekada nepripažins Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos, neatsisakys sankcijų (Maskvai), kol rusai neįvykdys savo įsipareigojimų. ES nesitaikstys nė su vienu smurto aktu Azovo jūroje. Šiuo atžvilgiu ES ir toliau bus vieninga“, – per Ukrainos parlamento posėdį kalbėjo D. Tuskas.

Jis pridūrė, kad Bendrija pripažįsta Ukrainos siekį integruotis į ES.