ES skiria sankcijas Venesuelos prezidento bendražygiams
Eu­ro­pos Są­jun­ga ket­vir­ta­die­nį su­ta­rė įtrauk­ti Ve­ne­sue­los par­ei­gū­nus į as­me­nų, ku­rių at­žvil­giu ji tai­ko sank­ci­jas, są­ra­šą, pra­ne­šė šal­ti­niai.

Tai pirmasis kartas, kai Bendrija ėmėsi baudžiamųjų priemonių prieš atskirus prezidento Nicolas Maduro režimo narius.

Pasak diplomatų, į „juodąjį sąrašą“ buvo įtraukti septyni Venesuelos pareigūnai. Šių asmenų turtas bus įšaldytas, o jiems patiems bus uždrausta atvykti į ES.