ES siūlo Didžiajai Britanijai po „Brexit“ glaudžiai bendradarbiauti saugumo srityje
Šią sa­vai­tę „Bre­xit“ de­ry­bo­se da­ly­vau­jan­čios ša­lys ta­rė­si dėl sa­vo at­ei­ties san­ty­kių ir ap­ta­rė ypač svar­bius pi­lie­čių sau­gu­mo ir Eu­ro­pos sta­bi­lu­mo klau­si­mus, penk­ta­die­nį pra­ne­šė ES vy­riau­sia­sis de­ry­bi­nin­kas  Mi­che­lis Bar­nier.

„Kalbant apie vidaus saugumą, mes esame pasiruošę kurti precedento neturinčią partnerystę su Jungtine Karalyste, po kelių mėnesių tapsiančia, jos noru, trečiąja šalimi ir, kaip ji nusprendė, būsiančia ne Šengeno erdvėje“, – po eilinio derybų etapo su britų kolega Dominicu Raabu (Dominiku Rabu) per spaudos konferenciją Briuselyje sakė M. Barnier.

M.Barnier paminėjo keturis pagrindinius tokios partnerystės principus, kuriuos nustatė Europos Sąjungos Taryba: efektyvus keitimasis informacija, bendradarbiavimas taikant įstatymus, teisinis bendradarbiavimas baudžiamosios teisės klausimais, partnerystė kovojant su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu.

Pasak jo, derybose dalyvaujančios šalys dabar jau turi būtinų komponentų glaudžių ir efektyvių ES ir JK santykių kūrimui daugeliu piliečiams svarbių klausimų, tokių kaip ekstradicijos mechanizmas, bendradarbiavimas kontroliuojant oro linijų keleivių duomenis, siekiant lengviau identifikuoti ir rasti asmenis, susijusius su teroristine veikla, o taip pat dalinimasis asmenų DNR, pirštų atspaudų ir automobilių registracijos duomenimis.

Taip pat buvo apsikeista nuomonėmis užsienio politikos, užsienio saugumo ir gynybos klausimais.

„Čia taip pat nuomonės iš esmės sutampa dėl aukštų tikslų, kurių mes norime siekti bendradarbiaudami kartu ateityje, ir dėl būtinų instrumentų tokiam bendradarbiavimui sukurti“, – pareiškė M. Barnier.

Aptariant saugumą buvo paliestas ir ES palydovinės navigacijos sistemos „Galileo“ klausimas.

Pasak ES vyriausiojo derybininko, Europos Sąjunga „jau prieš daug mėnesių pasiūlė Jungtinei Karalystei glaudžiai bendradarbiauti“.

„Primenu, kad Didžioji Britanija ir jos įmonės, žinoma, galės toliau naudotis „Galileo“ civiliniais ir komerciniais tikslais pagal mūsų naujos partnerystės sąlygas“, – patikino M. Barnier.

Jis pridūrė, kad dabar Londonas turi nuspręsti, ar jis norės pasinaudoti šia partneryste.