ES sankcijos Baltarusijai pratęstos dar metams
Eu­ro­pos Są­jun­ga dar me­tams pra­tę­sė vir­ti­nę ri­bo­jan­čių prie­mo­nių Bal­ta­ru­si­jai, sa­ko­ma Eu­ro­pos Ta­ry­bos pra­ne­ši­me spau­dai.

„Taryba nusprendė pratęsti ribojančias priemones Baltarusijos atžvilgiu dar vieniems metams – iki 2019-ųjų vasario 28 dienos,“,– sakoma pranešime.

„Tos priemonės apima embargą ginklų tiekimui ir aktyvų įšaldymą, taip pat draudimą keturiems asmenims atvykti į ES, jie įtraukti į sąrašą dėl neatskleisto dviejų opozicijos politikų, vieno verslininko ir vieno žurnalisto dingimo“, – nurodoma pranešime.

Taryba taip pat pratęsė leidimą Baltarusijai pirkti Europos šalyse biatlono įrangos.

Ribojančios priemonės Baltarusijai pirmą kartą buvo įvestos 2004 metais. Vėliau Taryba priėmė papildomų ribojančių priemonių asmenims, prisidėjusiems prie tarptautinių rinkimų standartų ir tarptautinių teisės normų žmogaus teisių srityje pažeidimo. Embargas ginklų tiekimui buvo įvestas 2011 metais.

2016 metų vasario 15 dieną Taryba priėmė sprendimą atšaukit ribojančias priemones 170 asmenų ir keturioms bendrovėms, bet paliktas embargas ginklų tiekimui ir sankcijos keturiems asmenims. Toks sprendimas buvo priimtas, atsižvelgus į tai, kad Baltarusija ėmėsi veiksmų santykiams su ES gerinti.