ES reikia gerų kaimyniškų santykių su Rusija, sako Vokietijos užsienio reikalų ministras
 Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Hei­ko Maa­so (Hei­ko Ma­so) nuo­mo­ne, Eu­ro­pos Są­jun­gai dėl jos pa­čios sau­gu­mo rei­kia ge­rų kai­my­niš­kų san­ty­kių su Ru­si­ja. 

„Priklausomai nuo politinės perspektyvos ir istorinės patirties, vieni labiau nori pabrėžti dialogą, o kiti – atsiribojimą nuo Rusijos. Man atrodo, kad mums svarbu plėtoti bendrų suderintų veiksmų kultūrą Rytų politikoje. Todėl, kad ES reikia gerų kaimyniškų ir pasitikėjimu (grįstų) santykių su Rusija ilgam laikotarpiui – savo pačių saugumo vardan“, – pirmadienį diplomatijos konferencijoje Rumunijos sostinėje Bukarešte sakė H. Maasas. Jį citavo Vokietijos užsienio reikalų ministerija.

Pasak ministro, būtina „interesų saugumo srityje“ pusiausvyra ir „ekonominiai, kultūriniai ryšiai, kontaktai tarp žmonių“, kuriuos Vokietija planuoja stiprinti.

H. Maaso nuomone, dabartinė „naujoji Europos Rytų politika“ neturi būti senosios Šaltojo karo laikų politikos persikūnijimas, nes situacija yra pasikeitusi.

„Mums reikalingas supratimas tarp visų ES valstybių narių dėl pagrindo nuosekliems veiksmams mūsų rytinės kaimynės atžvilgiu“, – sakė Vokietijos ministras.