ES ragina nedelsiant laikytis paliaubų Sirijoje
Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) už­sie­nio po­li­ti­kos va­do­vė Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni pir­ma­die­nį par­ei­ka­la­vo, kad Jung­ti­nių Tau­tų pa­lai­ky­tos pa­liau­bos Si­ri­jo­je bū­tų ne­del­siant įgy­ven­din­tos, kai tos ša­lies vy­riau­sy­bės pa­jė­goms vėl smo­gus  į su­ki­lė­lių kon­tro­liuo­ja­mą Ry­tų Gu­tą, žu­vo 10 ci­vi­lių.

F. Mogherini pareiškė, kad JT Saugumo Tarybos šeštadienį priimta rezoliucija, raginanti „neatidėliotinai“ skelbti 30 parų paliaubas Sirijoje, yra „padrąsinantis“ žingsnis, bet tai reikia paremti veiksmais.

Smurtui tęsiantis, kyla abejonių dėl to, kada ir kaip plačiai bus laikomasi šių paliaubų, kai stebėsenos organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ praneša apie dar mažiausiai 10 žmonių žūtį pirmadienį Rytų Gutoje.

JT Saugumo Tarybos rezoliucija yra „būtinas ir padrąsinantis žingsnis, bet tik pirmas žingsnis“, – pasakė F. Mogherini, atvykusi į ES užsienio reikalų ministrų posėdį Briuselyje.

„Dabar tą rezoliuciją reikia nedelsiant įgyvendinti, tam reikia stebėsenos mechanizmų“, – pridūrė ji.

Bendrija dar į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą įtraukė du naujus praėjusį mėnesį paskirtus Sirijos ministrus – informacijos ir pramonės. Dabar į ES atvykti draudžiama iš viso 257 asmenims, kuriems dar įšaldytos ir sąskaitos dėl jų vaidmens Sirijos konflikte.

Liuksemburgo užsienio reikalų ministras Jeanas Asselbornas pažymėjo, kad padėtis Gutoje yra „gėda“, kaip „viduramžiais“.

Šį sukilėlių anklavą sostinės pakraštyje prezidento Basharo al-Assado vyriausybės pajėgos įnirtingai atakuoja nuo vasario 18 dienos; per puolimą jau žuvo daugiau kaip 500 žmonių.

Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ragino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, svarbiausią Sirijos vyriausybės sąjungininką, panaudoti savo įtaką paliauboms pasiekti.

Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu anksčiau pirmadienį pranešė, kad prezidento Vladimiro Putino nurodymu, antradienį nuo 9 val. iki 14 val. Sirijoje kasdien įvedama humanitarinė pauzė.