ES pasmerkė Sirijos režimą dėl cheminės atakos
Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) pa­smer­kė Si­ri­jos val­dan­tį­jį re­ži­mą dėl šeš­ta­die­nį įvyk­dy­tos che­mi­nės at­akos prieš sa­vo ša­lies gy­ven­to­jus, per ku­rią žu­vo de­šim­tys žmo­nių.

„Pranešimai iš Dumos, patyrusios režimo ir jos sąjungininkų bombardavimą, patvirtina, kad šeštadienio vakarą žuvo daug civilių gyventojų, tarp jų – slėptuvėse buvę šeimos. Įrodymai leidžia teigti, jog režimas įvykdė dar vieną cheminę ataką“, – pažymima ES užsienio politikos tarnybos sekmadienį išplatintame pranešime.

Tuo tarpu Basharo al Assado režimą remianti Rusija pranešimus apie dar vieną cheminio ginklo panaudojimo Sirijoje atvejį pavadino „visiška nesąmone“ ir perspėjo Jungtines Valstijas nebandyti imtis karinių veiksmų prieš Damaską, JAV prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad už tai B. al Assadui teks sumokėti.

Kitas Sirijos režimo sąjungininkas Iranas tokius kaltinimus Damaskui pavadino dar vienu Vakarų valstybių sąmokslu ir dingstimi kariniams veiksmams.

„Tokie JAV ir kai kurių kitų Vakarų valstybių pareiškimai bei kaltinimai byloja naują sąmokslą prieš Sirijos vyriausybę ir tautą. Tai – dingstis kariniams veiksmams“, – teigiam Irano užsienio reikalų ministerijos pranešime.

Naują cheminę ataką Sirijoje pasmerkė ir Didžioji Britanija, o Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas sekmadienį išreiškė susirūpinimą dėl šio įvykio, pareikšdamas, jog Jungtinės Tautos kol kas negali patvirtinti, ar pranešimai apie šią cheminę ataką išties atitinka tikrovę. Jis paragino visas konflikto šalis nutraukti karinius veiksmus bei suteikti galimybę humanitarinėms organizacijoms patekti šį Sirijos miestą.