ES pasirengusi finansuoti projektus, kurie paspartintų pajėgų dislokavimą
Eu­ro­pos Są­jun­ga yra pa­si­ren­gu­si skir­ti ke­lis mi­li­jar­dus eu­rų til­tams ir ke­liams at­nau­jin­ti, kad iš­ki­lus kri­zei jos ša­lys na­rės ir NA­TO ga­lė­tų grei­tai dis­lo­kuo­ti ka­rius, pir­ma­die­nį par­eiš­kė vie­na Bend­ri­jos par­ei­gū­nė.

Europos Komisija pasiūlė skirti 6,5 mlrd. eurų tam tikriems infrastruktūros projektams, NATO ambasadoriams sakė ES transporto komisarė Violeta Bulc.

Pasak jos, šios lėšos gali būti panaudotos „dvejopo naudojimo“ projektams, pavyzdžiui stiprinant tiltus, kad per juos galima būtų vežti sunkiąją karinę įrangą, jei tai atneštų naudos ir civilių vilkikams.

Toks siūlymas yra dalis platesnių planų atnaujinti europietišką infrastruktūrą, pavyzdžiui, uostus ir oro uostus, bei sumažinti administracines sąnaudas ir muitus, dėl kurių gaištamas laikas, auga išlaidos, o Europa lieka mažiau atspari atakoms.

NATO vadai ragina panaikinti kliūtis kariuomenių transportui. Anot karininkų, šiuo metu gali prireikti apie 30 dienų norint gauti leidimą patekti iš vienos Europos šalies į kitą.

Pasak V. Bulc, tam, kad būtų nustatytos spragos infrastruktūros sistemoje ir būtų nuspręsta, kokie projektai būtų naudingi civiliams, gali prireikti apie pusantrų metų. Lėšos būtų skiriamos nuo 2021-ųjų ir tik ES valstybėms, o ne kitoms šalims, priklausančioms Aljansui, pavyzdžiui, JAV, Kanadai, Albanijai, Islandijai, Juodkalnijai ar Turkijai.