ES nesirengia derėtis dėl naujo „Brexit“ susitarimo
Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Do­nal­das Tus­kas pir­ma­die­nį su­šau­kė Eu­ro­pos Są­jun­gos ly­de­rių su­si­ti­ki­mą dėl „Bre­xit“, ta­čiau pers­pė­jo, kad pa­siek­to su­si­ta­ri­mo su Di­džią­ja Bri­ta­ni­ja pers­vars­ty­ti ne­ke­ti­na­ma.

Britų premjerei Theresai May atidėjus planuotą parlamento balsavimą dėl susitarimo patvirtinimo, D. Tuskas sakė, kad Bendrijos lyderiai susitiks šį ketvirtadienį.

„Iš naujo nesiderėsime dėl susitarimo, taip pat ir dėl apsidraudžiamojo plano, bet esame pasiruošę diskutuoti, kaip palengvinti JK ratifikavimą“, – nurodė D. Tuskas.

„Kadangi laikas senka, taip pat aptarsime mūsų pasiruošimą scenarijui be jokio susitarimo“, – pridūrė jis.

D. Tusko atstovas nurodė, kad pirmąją planuoto ES viršūnių susitikimo dieną rengiamo posėdžio laikas dar nenustatytas.

„Remdamasis premjerės May sprendimu atidėti balsavimą, pirmininkas Tuskas nusprendė ketvirtadienį sušaukti Europos Vadovų Tarybą dėl (Lisabonos sutarties) 50-ojo straipsnio“, – teigė atstovas.

„Nebus persvarstomas lapkričio 25-osios susitarimas, bet 27 ES šalys yra pasirengusios diskutuoti, kaip palengvinti JK ratifikavimą“, – sakė jis.

„Palaikome ryšius su JK dėl to, ką ji nori daryti toliau“, – teigė D. Tusko atstovas ir pridūrė, kad Europos Vadovų Tarybos pirmininkas konsultuoja likusias 27 ES valstybes nares.