ES neina JAV pėdomis: toliau rems palestiniečių pabėgėlių programą
Eu­ro­pos Są­jun­ga ir to­liau rems Jung­ti­nių Tau­tų pa­gal­bos ir dar­bų agen­tū­rą Pa­les­ti­nos pa­bė­gė­liams Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se (UNR­WA), par­eiš­kė blo­ko dip­lo­ma­ti­jos va­do­vė Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni.

Antradienį Europos Parlamento sesijoje ji išreiškė apgailestavimą dėl JAV sprendimo sumažinti finansavimą šiai organizacijai, kurią europiečiai laiko itin svarbia regiono stabilumui ir Artimųjų Rytų taikos procesui.

„Drauge su ES valstybėmis narėmis padarysime viską, ką galime, kad išvengtume neigiamų JAV sprendimo padarinių, suteiktume agentūrai UNRWA galimybę tęsti darbą, užtikrintume tolesnį visų didelių tarptautinių partnerių, įskaitant JAV, dalyvavimą joje“, – sakė F. Mogherini.

ES diplomatijos vadovė pažymėjo, kad milijonai žmonių Palestinoje ir kaimyninėse valstybėse yra priklausomi nuo UNRWA veiklos švietimo, sveikatos apsaugos, socialinio aprūpinimo, humanitarinės pagalbos ir užimtumo srityse.

„Palaikyti UNRWA – tai humanitarinė pareiga ir, taip pat, mūsų bendras suinteresuotumas ... taika ir saugumu Artimuosiuose Rytuose“, – sakė ji.

UNRWA darbas, pasak jos, yra itin svarbus būsimo Izraelio ir Palestinos susitarimo perspektyvai, o jo apribojimas nulemtų nestabilumą ir net pavojų saugumui regione.

Palestiniečių vaikų švietimą, kuris visiškai priklauso nuo UNRWA, F. Mogherini pavadino svarbia kovos su radikalizacija priemone.