ES laikosi tvirtos pozicijos derybose dėl „Brexit“
Eu­ro­pos Są­jun­gos ne­gąs­di­na „prie­kaiš­tų žai­di­mas“ de­ry­bo­se su Di­džią­ja Bri­ta­ni­ja dėl „Bre­xit“, penk­ta­die­nį par­eiš­kė ES vy­riau­sia­sis „Bre­xit“ de­ry­bi­nin­kas Mi­che­lis Bar­nier.

„Mūsų negąsdina toks priekaištų žaidimas“, – per spaudos konferenciją sakė M. Barnier ir paragino Jungtinę Karalystę „realistiškiau“ žiūrėti į tai, ką galima pasiekti.

Jis pridūrė, kad Britanija privalo susitaikyti su savo 2016-ųjų birželį įvykusio referendumo dėl išstojimo iš Bendrijos pasekmėmis, bei pabrėžė, jog Londonas nebegalės gauti naudos iš tų pačių taisyklių, galiojančių, kol JK tebėra ES narė.

„Jei norime sukurti naujus santykius, reikia daugiau pasitikėjimo, bet taip pat reikia daugiau realizmo dėl to, kas yra įmanoma ir neįmanoma“, – sakė M. Barnier.

Likus vos dviem savaitėms iki ES viršūnių susitikimo ir keliems mėnesiams užbaigti „Brexit“ derybas, M. Barnier pareiškė, kad „šiandien atėjo laikas priimti sprendimus ir padaryti pasirinkimus“.