ES įveda sankcijas Irano žvalgybos tarnybai
Eu­ro­pos Są­jun­ga nu­spren­dė pa­skelb­ti sank­ci­jas Ira­no žval­gy­bos tar­ny­bai, an­tra­die­nį pra­ne­šė Da­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras An­der­sas Sa­muel­se­nas.

„Svarbi diena Europos užsienio politikai! ES ką tik sutiko įvesti sankcijas Irano žvalgybos tarnybai už jos prisidėjimą prie sąmokslų žudyti Europos teritorijoje“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė ministras.

„Tai yra tvirtas Europos Sąjungos signalas, kad toks elgesys Europoje nebus toleruojamas“, – pridūrė jis.

Danija yra anksčiau kaltinusi Irano specialiąsias tarnybas sąmokslais įvykdyti jos teritorijoje politiškai motyvuotų žmogžudysčių.