ES įsigaliojo griežtesnės kovos su terorizmu priemonės
Eu­ro­pos Są­jun­go­je penk­ta­die­nį įsi­ga­lio­jo griež­tes­nės ko­vos su nu­si­kals­ta­mu­mu ir te­ro­riz­mu prie­mo­nės, 28 vals­ty­bių blo­kui sie­kiant pa­ge­rin­ti sau­gu­mą ir veiks­min­giau da­ly­tis in­for­ma­ci­ja. 

Šengeno informacinę sistemą (SIS) stiprinančios naujos priemonės turėtų padėti sienų apsaugos pareigūnams ir teisėsaugos agentūroms, taip pat užtikrinti geresnę dingusių vaikų ir negalią turinčių suaugusių asmenų apsaugą, sakoma Europos Komisijos pareiškime.

Valstybės narės dabar yra „įpareigotos sukurti SIS perspėjimą visoms byloms, susijusioms su teroristiniais nusikaltimais“, ir taip sumažinti tikimybę, kad įtariamieji liks nepastebėti.

Iki kitų metų pabaigos Europos policijos agentūra Europolas taip pat bus informuota apie SIS teroristinius perspėjimus; tokiu būdu informacinis tinklas aprėps visą Europą.

„Šiandien uždarome kritinę ES saugumo spragą“, – sakoma ES migracijos, vidaus reikalų ir pilietybės reikalų komisaro Dimitrio Avramopulo pareiškime.

„Valstybės narės bus įpareigotos įkelti perspėjimus apie teroristinius nusikaltimus į sustiprintą Šengeno informacinę sistemą. Nė vienas keliantis grėsmę (asmuo) daugiau neturėtų likti nepastebėtas“, – pridūrė jis.

Europos Sąjungos saugumo komisaras Julianas Kingas pareiškė, kad Bendrija siekia „sustiprinti keitimąsi informacija ir padaryti, kad mūsų informacinės sistemos kartu veiktų efektyviau“.

Naujos SIS stiprinančios priemonės paruoštos atsižvelgiant į ES asmens duomenų apsaugos taisykles, sakoma pareiškime.

Prancūzijos pilietis Medhi Nemmouche'as, 2014 metais įvykdęs išpuolį Žydų muziejuje Briuselyje, yra vienas teroristų, kuriuos būtų galėjusi sustabdyti griežtesnė SIS tvarka.

2014 metų kovą jis nužudė keturis žmones Žydų muziejuje, nors 2012 metų gruodį buvo įtrauktas į SIS.

Vokietijos pasienio agentai užregistravo jo sugrįžimą iš Sirijos 2014 metų kovą ir apie tai informavo Prancūziją. Tačiau M. Nemmouche'ui pavyko patekti į Belgiją ir ten surengti ataką.

Sistemoje taip pat bus registruojami asmenys, kurie nebuvo įleisti į šalį, ir šalyje neteisėtai esančių asmenų grąžinimai.

Taip pat sugriežtinamos taisyklės, susijusios su dingusiais vaikais ir negalią turinčių asmenų apsauga.

SIS sistemoje yra 79 mln įrašų. 2017 metais ji sulaukė penkių milijardų užklausų, nurodė Komisija.