ES ir Japonija atveria savo rinkas
Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) ir Ja­po­ni­ja pa­si­ra­šė is­to­ri­nę lais­vo­sios pre­ky­bos su­tar­tį – di­džiau­sią bend­ro­sios rin­kos is­to­ri­jo­je. Ja ša­lys su­vie­ni­ja jė­gas prieš Va­šing­to­ną, sa­vo veiks­mais griau­nan­tį pa­sau­lio pre­ky­bos tvar­ką.

Sutartį Tokijuje pasirašė aukščiausio rango ES pareigūnai ir Japonijos ministras pirmininkas Shinzo Abe. „Siunčiame aiškią žinią, kad kartu stojame prieš protekcionizmą“, – pareiškė ES Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas. „Pasirašydami šią sutart, parodome, kokia svarbi yra laisva ir sąžininga prekyba, kad dirbdami kartu esame stipresni ir pranašesni“, – pridūrė Europos Komisijos pirmininkas Jeanas Claude'as Junckeris. Jis pabrėžė, jog ši sutartis parodo, kad „prekyba nėra vien muitai ir kliūtys, kad yra svarbios vertybės“, o „protekcionizmas neapsaugo“.

Pasak Japonijos vyriausybės vadovo, ši sutartis rodo pasauliui „nepalaužiamą Japonijos ir ES politinę valią būti pasaulio laisvosios prekybos lyderiais tuo metu, kai plinta protekcionizmas“.

D. Tuskas ir J. C. Junckeris į Japoniją atvyko po derybų Pekine, kur jie paragino siekti pasaulio prekyboje bendradarbiavimo ir vengti prekybos karų. „Vis dar yra laiko užkirsti kelią konfliktams ir chaosui“, – kalbėjo Pekine D. Tuskas.

Istorinis ES ir Japonijos laisvosios prekybos susitarimas, pagal kurį bus sukurta milžiniška laisvosios prekybos zona, yra visiška priešprieša JAV prezidento Donaldo Trumpo protekcionistinei politikai ir jo šūkiui „Pirmiausia Amerika“. Šis susitarimas yra didžiausias ES istorijoje, juo sukurta atviros prekybos zona, apimsianti beveik trečdalį pasaulio bendrojo vidaus produkto. Dėl D. Trumpo politikos ES – didžiausia pasaulyje bendroji rinka, vienijanti 28 šalis ir turinti 500 mln. vartotojų – siekia stiprinti bendradarbiavimą su kitomis šalimis prekybos srityje.

D. Trumpo administracija papiktino tradicinius JAV sąjungininkus, tokius kaip ES ir Japonija, įvesdama muitus importuojamam plienui ir aliuminiui. Jau mažai trūksta, kad kiltų ir Vašingtono prekybos karas su Kinija. JAV prezidentas sukėlė dar didesnę pagiežą, kai pavadino ES JAV prieše ir pakartotinai pareiškė, kad ES „pasinaudojo mumis prekyboje“.

Pagal laisvosios prekybos susitarimą ES atvers savo rinką Japonijos automobilių pramonei, o Tokijas mainais panaikins kliūtis ES žemės ūkio produktams, pirmiausia – pieno. ES nori gauti prieigą prie vienos turtingiausių pasaulyje rinkų, o Japonija tikisi paspartinti savo niekaip neįsibėgėjantį ekonomikos augimą.

Sh. Abe turėjo pasirašyti susitarimą Briuselyje praėjusią savaitę, bet dėl potvynių, per kuriuos žuvo daugiau kaip 220 žmonių, atšaukė kelionę.