ES derybininkas prašo daugiau laiko
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sia­sis „Bre­xit“ de­ry­bi­nin­kas Mi­che­lis Bar­nier an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad rei­kia dau­giau lai­ko pa­siek­ti „Bre­xit“ su­si­ta­ri­mui, vis dau­gė­jant būgš­ta­vi­mų, kad Di­džia­jai Bri­ta­ni­jai teks iš Bend­ri­jos trauk­tis ne­tu­rint jo­kio su­si­ta­ri­mo.

Pasak M. Barnier, tarp šalių yra keletas rimtų nesutarimų, ypač opiu Airijos sienos klausimu.

Atvykęs į Liuksemburgą informuoti ES ministrų apie derybų procesą lemtingo Bendrijos viršūnių susitikimo išvakarėse, M. Barnier pareiškė, kad susitarimas dar nepasiektas.

„Mums reikia daugiau laiko, kad rastume visa apimantį susitarimą ir padarytume didelę pažangą, kurios reikia, kad užbaigtume šias derybas dėl tinkamo JK pasitraukimo“, – sakė M. Barnier.

„Mes panaudosime tą laiką ramiai ir rimtai, kad pasiektume šį visa apimantį susitarimą artimiausiomis savaitėmis“, – pridūrė jis.

Paskutiniame M. Barnier ir Jungtinės Karalystės „Brexit“ sekretoriaus Dominico Raabo susitikime sekmadienį nepavykus pasiekti proveržio, pradėta abejoti, kad susitarimas apskritai bus pasiektas šią savaitę.

Didžiosios Britanijos premjerė Theresa May trečiadienį Briuselyje susitiks su kitais ES lyderiais viršūnių susitikime, kuris laikomas paskutine proga laiku susitarti dėl susitarimo projekto prieš JK pasitraukimą iš Bendrijos kitų metų kovo 29 dieną.

Vienas daugiausiai problemų keliančių klausimų yra, ką daryti su sausumos siena tarp ES priklausančios Airijos Respublikos ir JK dalies Šiaurės Airijos.

Londonas ir Briuselis nori išvengti muitinės patikrinimų šalia šios sienos, tačiau tai sunkiai suderinama su Britanijos sprendimu trauktis iš ES bendrosios rinkos ir muitų sąjungos.