ES derėsis dėl naujų JAV muitų
Už pre­ky­bą at­sa­kin­ga Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) na­rė Ce­ci­lia Malms­troem vyks­ta į Va­šing­to­ną de­ry­bų dėl ga­li­mo Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) at­lei­di­mo nuo plie­no ir aliu­mi­nio im­por­to mui­tų, ku­riuos yra pa­gra­si­nęs įves­ti JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Ko­mi­si­jai ar­ti­mi agen­tū­ros AFP šal­ti­niai.

Antradienį ir trečiadienį viešėdama JAV sostinėje, C. Malmstroem susitiks su JAV prekybos sekretoriumi Wilburu Rossu ir kitais pareigūnais.

Kiek anksčiau šį mėnesį C. Malmstroem pareiškė, jog siekiant, kad D. Trumpo įvesti prieštaringai vertinami plieno ir aliuminio importo muitai nebūtų taikomi Bendrijai, ES „pirminis pasirinkimas“ yra „dialogas su Vašingtonu“.

C. Malmstroem tuomet pažymėjo, kad Bendrija „nesirengia mūšiui“, bet yra pasirengusi ginti savo pramonę. Dar anksčiau ji perspėjo, kad JAV importo muitai kelia grėsmę tūkstančiams darbo vietų Europoje.

Briuselis jau yra sudaręs sąrašą gerai žinomų amerikietiškų produktų, kuriems būtų taikomos atsakomosios priemonės, jeigu JAV įvesti muitai pakenktų Europos eksportui. Tokių produktų sąraše, be kita ko, yra riešutų sviestas, burbonas ir apelsinų sultys. Šios prekės daugiausia gaminamos tose valstijose, kurių palaikymas D. Trumpui reikalingas, kad jis galėtų vėl laimėti JAV prezidento rinkimus.

Europa į JAV per metus eksportuoja plieno už maždaug 5 mlrd. eurų ir aliuminio už apytikriai 1 mlrd. eurų. Europos Komisijos vertinimais, D. Trumpo muitai Sąjungai gali kainuoti apie 2,8 mlrd. eurų.