ES delegacija aplankė prieštaringai vertinamą sulaikymo stovyklą Kinijoje
 Eu­ro­pos Są­jun­gos de­le­ga­ci­jai bu­vo leis­ta pa­tek­ti į Ki­ni­jos va­ka­ri­nį Sin­dzian­go re­gio­ną, pir­ma­die­nį pra­ne­šė par­ei­gū­nai nau­jie­nų agen­tū­rai AFP. Tai bu­vo re­ta pro­ga su­rink­ti įro­dy­mų apie prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mas in­ter­nuo­tų­jų sto­vyk­las, su­lau­ku­sius griež­tos žmo­gaus tei­sių gy­nė­jų ir Va­ka­rų vals­ty­bių kri­ti­kos.

Per visą trijų dienų kelionę Kinijos pareigūnų stebimai ES komandai pavyko surinkti informacijos, patvirtinančios „įtikinamus ir bendrai nuoseklius“ pranešimus apie žmogaus teisių pažeidimus regione.

Sindziango regione esančiose sulaikymo stovyklose yra laikoma iki milijono uigūrų ir kitų etninių daugiausia musulmoniškų mažumų atstovų, skelbia Jungtinės Tautos, cituodamos ekspertus.

Tai buvo pirmas tokios tarptautinės organizacijos kaip ES atstovų apsilankymas Sindziange po to, kai Pekinas pripažino šių stovyklų, vadinamų „profesinio mokymo centrais“, egzistavimą.

Praėjusį mėnesį regione apsilankė Rusijos ir 11-os dideles musulmonų bendruomenes turinčių Azijos šalių, diplomatai. Juos lydėjo Kinijos vyriausybės pareigūnai.

JT žmogaus teisių komisarė Michelle Bachelet nurodė, kad komisariato pareigūnai siekia patekti į Sindziangą ir patikrinti pranešimus apie ten esančias stovyklas. Tačiau Pekino pareigūnai sako, kad JT pareigūnai galės atvykti tik su sąlyga, kad nesikiš į šalies vidaus reikalus.

Pekinas tvirtina, kad vadinamieji profesinio mokymo centrai padeda reintegruoti ekstremistinių pažiūrų žmones į visuomenę ir kovoti su terorizmu.

Tačiau Vašingtonas ir žmogaus teisių gynėjai kritikuoja šią Pekino programą.

Pasak kritikų, buvę internuotųjų stovyklų gyventojai pasakojo, jog buvo suimti už musulmoniškų tradicijų puoselėjimą – barzdos ar galvos apdangalų dėvėjimą.

Vienas ES pareigūnas patvirtino, kad sausio 11–13 dienomis trijų pareigūnų grupė lankėsi Sindziango regiono Urumči ir Kašgaro miestuose „sutikus ir padedant centrinės ir provincijos valdžios pareigūnams“.

Kelionės metu pareigūnams buvo suteikta „plataus masto kontroliuojama prieiga“ prie tokių vietų kaip mečetės, viena islamiška švietimo institucija ir vienas iš prieštaringai vertinamų „mokymo centrų“.

„Naudingi pastebėjimai“

„Nors mūsų aplankytos vietos buvo valdžios kruopščiai atrinktos, siekiant palaikyti oficialų Kinijos naratyvą, šis vizitas suteikė naudingų pastebėjimų, papildančių kitus informacijos šaltinius (įskaitant JT institucijų, tarptautinės žiniasklaidos, mokslininkų ir nevyriausybinių organizacijų pranešimus)“, – nurodė ES pareigūnas.

„Daugelis šių šaltinių suteikia įtikinamų ir bendrai nuoseklių įrodymų, liudijančių apie rimtus ir sisteminius žmogaus teisių pažeidimus Sindziange“, – sakė jis.

Pasak kritikų, Kinija siekia asimiliuoti Sindziango mažumas, priversti atsisakyti komunistinei ideologijai prieštaraujančios savo kultūros ir religijos bei išpažinti ištikimybę dominuojančiai hanių kultūrai.

Vienas su ES delegacijos kelione susipažinęs šaltinis sakė, kad delegacijai buvo parodytos „daugiau ar mažiau“ tos pačios vietos kaip ir anksčiau viešėjusiems diplomatams. Viena jų buvo praeities teroro išpuoliams Sindziange skirta ekspozicija.

Pareigūnams susidarė įspūdis, kad Kinijos pareigūnai norėjo svečiams padaryti gerą įspūdį ir kruopščiai pasiruošė šiai kelionei. Svečiai apsilankė šviežiai išdažytoje mokykloje, kur buvo nuimtos stebėjimo kameros.

Nors svečiams susidarė įspūdis, kad su jais kalbėję žmonės kalbėjo „pagal scenarijų“.

Kinijos pareigūnai bando pasakyti, kad jie „daug daro, siekdami pagerinti ten esančių žmonių gyvenimą“, sakė šaltinis.