ES dėl „Brexit“ turi „planą B“
Eu­ro­pos Są­jun­ga an­tra­die­nį pa­skel­bė sa­vo pla­nus Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės iš­sto­ji­mo be „Bre­xit“ su­tar­ties at­ve­jui, di­din­da­ma spau­di­mą Lon­do­nui, kai mi­nis­trė pir­mi­nin­kė The­re­sa May sie­kia su­vie­ny­ti sa­vo su­sis­kal­džiu­sią vy­riau­sy­bę ir iš­gel­bė­ti su­si­ta­ri­mą.

Pasak Briuselio, viena siūlomų priemonių bus bevizis režimas į Bendriją atvykstantiems britams, tačiau ji bus įvesta su sąlyga, jei JK taip pat užtikrins laisvą judėjimą be vizų į Britaniją atvykstantiems ES piliečiams.