ERPB neketina atnaujinti veiklos Rusijoje
Eu­ro­pos re­kons­truk­ci­jos ir plė­tros ban­kas (ERPB) pra­ne­šė ne­svars­tan­tis ga­li­my­bių at­nau­jin­ti veik­los Ru­si­jo­je.

„ERPB direktorių taryba veiklos Rusijoje galimybių nesvarstė. Situacija nepasikeitė“, – žurnalistams pareiškė ERPB prezidentas Suma Chakrabartis.

Europos Sąjungos lyderiai 2014-ųjų vasarą nusprendė stiprinti politinį bei ekonominį spaudimą Rusijai dėl jos agresijos prieš Ukrainą ir Krymo aneksijos. Vienu šių sankcijų punktų buvo ERPB veiklos Rusijoje įšaldymas.

Iki tol Rusija buvo pagrindinė ERPB investicijų gavėja. 2013 metas ERPB Rusijoje investavo 1,8 mlrd. JAV dolerių.

2016-ųjų pavasarį Rusijos vyriausybės atstovas agentūrai „Interfax“ anonimiškai pareiškė, jog ketinama ERPB paduoti į teismą, kurio pasitraukimas iš šalies laikomas politiškai motyvuotu, ir apie tai Rusijos vyriausybė oficialiai informavo ERPB vadovybę. Tačiau jokių duomenų apie tokių Rusijos grasinimų įgyvendinimą iki šiol nebuvo.

ERPB – tarptautinis bankas, įsteigtas 1990 metais, siekiant paskatinti ir paspartinti ekonomines reformas Vidurio ir Rytų Europoje.