Erdoganas ir Saudo Arabijos princas telefonu kalbėjosi apie žurnalisto nužudymo tyrimą
Tur­ki­jos pre­zi­den­tas Re­ce­pas Tayyi­pas Er­do­ga­nas ir Sau­do Ara­bi­jos sos­to įpė­di­nis pri­ncas Mo­ham­me­das bin Sal­ma­nas tre­čia­die­nį te­le­fo­nu ap­ta­rė žings­nius, kaip iš­aiš­kin­ti žur­na­lis­to Ja­ma­lo Khas­hog­gi nu­žu­dy­mą, pra­ne­šė šal­ti­nis pre­zi­den­tū­ro­je.

R. T. Erdoganas jau dukart telefonu kalbėjosi su Saudo Arabijos karaliumi Salmanu po to, kai dienraščiui „The Washington Post“ rašęs Rijadą kritikavęs žurnalistas spalio 2 dieną buvo nužudytas Saudo Arabijos konsulate, į kurį atėjo pasiimti santuokai su sužadėtine turke reikalingų dokumentų.

Tačiau Turkijos prezidento pokalbis su sosto įpėdiniu, kuris pagal savo inicialus vadinamas tiesiog MBS ir turi didelę įtaką karalystės valdymui, buvo pirmasis po šio incidento.

Jiedu aptarė „bendras pastangas ir žingsnius, kurių reikia, norint išsiaiškinti Jamalio Khashoggi nužudymą visais aspektais“, sakė šaltinis, pridūręs, kad pokalbis įvyko princo iniciatyva.

Tuo metu princas M. bin Salmanas per investuotojų forumą pareiškė, kad karalystės valdžia aktyviai bendradarbiauja su liudininkais Turkijoje ir būtinai užtikrins teisingumą žurnalisto J. Khashoggi nužudymo byloje.

„Visiems Saudo Arabijos piliečiams tai – siaubingas nusikaltimas. Ir aš tikiu, kad jis skausmingai palietė visus visame pasaulyje. Tai – nusikaltimas, kurio negalima pateisinti. Šiandien Saudo Arabija imasi visų įmanomų teisinių veiksmų, kad užbaigtų tyrimą, bendradarbiautų su Turkijos valdžia ir pasiektų, kad kaltininkai stotų prieš teismą“, – sakė jis kalbėdamas forume „Future Investment Initiative“.

Saudo Arabija, dvi savaites neigusi ką nors žinanti apie žurnalisto likimą, šeštadienį pripažino, kad, remiantis pirminiais tyrimo rezultatais, J. Khashoggi žuvo per muštynes Saudo Arabijos konsulate Stambule. Saudo Arabijoje dėl šios bylos sulaikyta 18 žmonių. Kur yra žuvusiojo kūnas, Rijadas iki šiol neatskleidžia.

Tačiau Turkijos prezidentas antradienį pareiškė, kad šio žurnalisto nužudymas buvo iš anksto suplanuotas.

R. T. Erdoganas iki šiol susilaikė nuo tiesioginių kaltinimų Rijadui J. Khashoggi nužudymu, tačiau pažadėjo, kad Turkija neleis šio „žiauraus nužudymo“ kaltininkams išsisukti.

„Esame pasiryžę neleisti kaip nors uždangstyti šį nužudymą ir visi, kurie yra už jį atsakingi – nuo tų, kurie davė įsakymą iki tų, kurie jį įvykdė – nepabėgs nuo teisingumo“, – kalbėjo jis trečiadienį.