Eliziejaus laukuose Paryžiuje jau kilo susirėmimų, panaudotos ašarinės dujos
Par­yžiaus riau­šių po­li­ci­ja šeš­ta­die­nį su­si­rė­mė su „gel­to­nų­jų lie­me­nių“ ju­dė­ji­mo pro­tes­tuo­to­jais gar­siuo­siuo­se Eli­zie­jaus Lau­kuo­se, kur jau an­trą sa­vait­ga­lį ren­gia­mos de­mons­tra­ci­jos prieš pre­zi­den­tą Em­ma­nue­lį Mac­ro­ną.

Policijai teko panaudoti ašarines dujas, kad išstumtų šimtus protestuotojų, kurie susirinko garsiajame prekybiniame bulvare ir prie Triumfo arkos, praneša AFP žurnalistai.

Iš pradžių protestuotojų minia mėgino žygiuoti Eliziejaus Laukų alėja prezidentūros link, tačiau keliomis eilėmis sustoję policijos pareigūnai neleido jiems to padaryti. Todėl keli šimtai protestuotojų pasuko į šonines gatves ir mėgino apeiti policijos užtvaras. Tuomet policija panaudojo ašarines dujas.

Policija skaičiuoja, kad šioje vietoje susirinko maždaug 1500 protestuotojų. Dauguma jų išlieka ramūs, taip pat nepranešama apie riaušes ar plėšikavimo atvejus, kurių būta praėjusį šeštadienį.

Žmonės taip pat renkasi ir Bastilijos aikštėje.

Tarnybos šeštadienį jau sulaikė 343 asmenis, imamasi išskirtinių saugumo ir patikros priemonių. Pareigūnai apieško žmones visame Paryžiaus centre, konfiskuoja apsauginius akinius ir dujokaukes iš žurnalistų, kurie juos naudoja apsisaugoti nuo dujų pranešdami naujienas iš įvykio vietų.