Ekvadorui našta tapęs Julianas Assange'as prašo Britanijos panaikinti jo orderį
Vy­riau­sy­bių pa­slap­tis vie­ši­nan­čio tink­la­la­pio „Wi­ki­Leaks“ įkū­rė­jas Ju­lia­nas As­san­ge'as, nuo 2012 me­tų įstri­gęs Ek­va­do­ro am­ba­sa­do­je Lon­do­ne, penk­ta­die­nį pa­pra­šė Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos teis­mo, kad bū­tų at­šauk­tas jo areš­to or­de­ris, pra­ne­šė nau­jie­nų agen­tū­ra „Bloom­berg“.

J. Assange'as pasiprašė prieglobsčio Ekvadoro atstovybėje, kad nebūtų išduotas Švedijai, siekusiai jį apklausti dėl įtariamo išžaginimo. Prieš aštuonis mėnesius Švedijos prokuratūra nutraukė su J. Assange'u susijusį tyrimą, tačiau britų teisėsauga tebesiekia jį suimti dėl lygtinio paleidimo sąlygų pažeidimo, už kurį gresia iki metų laisvės atėmimo.

Ekvadoro prezidentas Leninas Moreno šios savaitės pradžioje „WikiLeaks“ įkūrėją pavadino „paveldėta problema“, kuri jo vyriausybei kelia „daugiau nei nepatogumą“. „Tikimės pozityvaus rezultato (šiuo klausimu)“, – interviu televizijoms sakė prezidentas.

Jeigu būtų suimtas, J. Assange'ui grėstų ekstradicija į Jungtines Valstijas, norinčias pareikšti jam kaltinimus už tūkstančių įslaptintų dokumentų nutekinimą.

Tikimasi, kad Vestminsterio teismas sprendimą dėl J. Assange'o klausimą pateiks jau penktadienį.

Pasak Karališkosios prokuratūros atstovo, „teoriškai įmanoma“, kad J. Assange'as tą pačią dieną galės išeiti į laisvę.

Anksčiau šį mėnesį J. Assange'ui, Australijos piliečiui, buvo suteikta Ekvadoro pilietybė.