Ekvadoras paragino J. Assange'ą prikąsti liežuvį ir rūpintis katinu
Ek­va­do­ras ofi­cia­liai par­eiš­kė vy­riau­sy­bių pa­slap­tis vie­ši­nan­čio tink­la­la­pio „Wi­ki­Leaks“ įkū­rė­jui Ju­lia­nui As­san­ge'ui, kad no­rė­da­mas at­gau­ti prie­igą prie in­ter­ne­to jis tu­rės veng­ti ap­ta­ri­nė­ti te­mas, dėl ku­rių ga­li nu­ken­tė­ti šios ša­lies dip­lo­ma­ti­niai in­te­re­sai.

Apie tai pranešama devynių puslapių pažymoje, kurią paviešino Ekvadoro svetainė „Codigo Vidrio“. Joje rašoma, jog J. Assange'ui draudžiama „kištis į kitų valstybių vidaus reikalus“ ir imtis veiksmų, „galinčių pakenkti Ekvadoro geriems santykiams su kitomis valstybėmis“.

Kol kas nežinoma, ar „WikiLeaks“ įkūrėjas sutiko su tokiomis sąlygomis dėl naudojimosi belaidžiu internetu Ekvadoro ambasadoje Londone, kur jis gyvena nuo 2012 metų, paprašęs suteikti jam prieglobstį.

Naujienų agentūrai „Associated Press“ kol kas nepavyko patvirtinti dokumento autentiškumo. Vis dėlto „Codigo Vidrio“ jau ne kartą viešino ambasados Londone vidaus susirašinėjimo medžiagą, o naujojoje pažymoje išdėstyti apribojimai atitinka sąlygas, kurias neseniai duodamas interviu AP įvardijo Ekvadoro prezidentas Leninas Moreno.

Tarp J. Assange'o ir jį priglaudusių ekvadoriečių jau ilgą laiką didėjo įtampa, kuri kulminaciją pasiekė pernai, kai buvęs kompiuterių įsilaužėlis australas pradėjo reikšti paramą Katalonijos separatistams. Kovo mėnesį ambasada apribojo J. Assange'ui interneto prieigą.

Sekmadienį „WikiLeaks“ informavo, kad šio tinklapio įkūrėjui vėl bus leista naudotis internetu, bet nepatikslino, ar tai reiškia, kad jis priėmė Ekvadoro keliamas sąlygas.

Nutekintoje pažymoje daugiausia kalbama apie saugumą ir komunikaciją, bet minimos ir kitos problemos, susijusios su J. Assange'o buvimu atstovybėje.

Pavyzdžiui, dokumente J. Assange'ui nurodoma palaikyti švarą tualete ir perspėjama, kad jo laikomas katinas gali būti iš jo atimtas ir perduotas gyvūnų prieglaudai, jeigu nesirūpins savo augintiniu.

Be to, teigiama, kad nuo šių metų gruodžio 1 dienos diplomatinė misija nebedengs jokių išlaidų, susijusių su J. Assange'o gyvenimu ambasadoje, įskaitant ir maitinimą bei skalbinių išlaidas.

J. Assange'as paprašė Ekvadoro suteikti prieglobsti, nes nuogąstavo, kad gali būti išduotas Švedijai, kur jam buvo pareikšti įtarimai seksualiniais nusikaltimais.