EK priblokšta: „Prieš Vengrijos vyriausybės kampaniją nublanksta vaizduotė“
Veng­ri­ja an­tra­die­nį pra­dė­jo nau­ją prieš im­ig­ran­tus nu­kreip­tą in­for­ma­ci­nę kam­pa­ni­ją ir ap­kal­ti­no JAV mi­li­jar­die­rių fi­lan­tro­pą Geor­ge'ą So­ro­są bei Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką Jea­ną-Clau­de'ą Junc­ke­rį re­miant ne­tei­sė­tą im­ig­ra­ci­ją. Briu­se­lis šiuos par­eiš­ki­mus ne­dels­da­mas at­me­tė kaip „me­la­gin­gas nau­jie­nas“.

Vengrijos vyriausybės „Facebook“ paskyroje sakoma, kad ši visuomenės informavimo akcija, finansuojama mokesčių mokėtojų pinigais, apims plakatus, vaizduojančius besišypsančius G. Sorosą ir J.-C. Junckerį su užrašu: „Jūs irgi turite teisę žinoti, kam ruošiasi Briuselis!“

„Jie nori įvesti privalomas (migrantų) apgyvendinimo kvotas, susilpninti valstybių narių teises į sienų apsaugą, skatinti imigraciją vizomis migrantams“, – skelbia žemiau pateikiamas aiškinamasis užrašas.

Vengrijos premjero Viktoro Orbano dešinioji vyriausybė, dažnai nesutarianti su Europos Sąjunga dėl migracijos, anksčiau jau ne kartą vykdė tokias žiniasklaidos kampanijas su šūkiais „Sustabdykime Briuselį!“ ir „Neleiskim Sorosui juoktis paskutiniam“.

Pastaraisiais metais V. Orbanas piktai kritikavo Vengrijoje gimusį 88 metų investuotoją G. Sorosą ir vadino jį „liaudies priešu“ už esą reiškiamą paramą nevaldomai masinei imigracijai.

Be to, V. Orbano vyriausybė dažnai būdavo kaltinama savo kampanijose prieš G. Sorosą naudojanti antisemitines klišes, nors Budapeštas tai neigia.

Pastaraisiais mėnesiais V. Orbaną remiančios žiniasklaidos priemonės taip pat peikė olandę europarlamentarę Judith Sargentini, parengusią Vengriją kritikuojančią ataskaitą, tapusią pagrindu ES teisiniams veiksmams prieš Budapeštą, ir kritikavo J.-C. Junckerio padėjėją Fransą Timmermansą.

„Briuselis nori toliau palaikyti neteisėtą imigraciją“, – žurnalistams Budapešte sakė vyriausybės atstovas Zoltanas Kovacsas.

„Vengrams reikia apie tai žinoti – štai kodėl buvo surengta naujausia informacinė kampanija“, – pridūrė jis, bet paneigė, kad šie veiksmai yra artėjančių Europos Parlamento rinkimų kampanijos dalis.

Z. Kovacsas sakė, kad „Briuselio stalčiuose“ esama planų didinti finansavimą nevyriausybinėms organizacijoms ir įkurti specialų migracijos fondą.

Europos Komisijos atstovas Margaritis Schinas savo ruožtu atmetė šią kampaniją kaip „melagingas naujienas“.

„Prieš Vengrijos vyriausybės kampaniją nublanksta vaizduotė“, – jis sakė per spaudos konferenciją Briuselyje.

„Sukrečiama, kad tokia absurdiška sąmokslo teorija pasiekė pagrindinius kanalus tokiu mastu. Nėra jokio sąmokslo – vengrai nusipelno faktų, o ne išsigalvojimų“, – pridūrė M. Schinas.