EK: deklaracija dėl Britanijos ir ES būsimų santykių dar neparuošta
ES vy­riau­sia­sis de­ry­bi­nin­kas Mi­che­lis Bar­nier tre­čia­die­nį in­for­ma­vo Eu­ro­pos omi­si­ją apie dia­lo­go dėl Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pa­si­trau­ki­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos ei­gą, pra­ne­šė EK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Val­dis Domb­rovs­kis.

„Europos pasitarimas dėl 50 straipsnio numatytas sekmadienį. Tačiau tam reikia susitarti dėl politinės deklaracijos apie būsimus santykius. Ir to dar nepasiekta“, – per trumpą spaudos konferenciją Briuselyje pareiškė V. Dombrovskis.

Pasak jo, penktadienį bus surengtas diplomatų pasitarimas, ir iki to būtina šią deklaraciją parengti.

„Europos Komisija pasiruošusi išnagrinėti tokį tekstą ir imtis reikiamų veiksmų“, – nurodė EK vicepirmininkas.