Egipte per IS džihadistų išpuolį prieš koptų autobusą žuvo septyni žmonės
Vi­du­rio Egip­te ma­žiau­siai sep­ty­ni krikš­čio­nys kop­tai penk­ta­die­nį žu­vo dži­ha­dis­tų ju­dė­ji­mo „Is­la­mo vals­ty­bė“ ko­vo­to­jams pra­dė­jus šau­dy­ti į juos ve­žu­sį au­to­bu­są, nau­jie­nų agen­tū­rai AFP pra­ne­šė re­gio­no vys­ku­pas.

Vienas saugumo pareigūnas patvirtino, kad centrinėje Minjos provincijoje buvo įvykdytas išpuolis ir pridūrė, kad esama „žuvusiųjų ir sužeistųjų“.

Užpuolikai „nužudė septynis žmones ir dar 14 sužeidė. Jie visi išvežti į Šeicho Fadelio ligoninę Beni Mazare“, maždaug už 200 km į pietus nuo Kairo, sakė Minjos vyskupas Makarios.

IS propagandos agentūra „Amaq“ išplatino žinutę, kuria grupuotė paskelbė prisiimanti atsakomybę už šią ataką.

„Surengusieji pasalą... Minjoje yra „Islamo valstybės“ kovotojai“, – sakoma žinutėje, išplatintoje per programėlę „Telegram“.

Koptai, sudarantys 10 proc. tarp 96 mln. Egipto gyventojų, pastaraisiais metais ne kartą tapdavo „Islamo valstybės“ atakų taikiniais.

2017 metų balandį IS kovotojai per dvigubą sprogdinimą bažnyčiose nužudė daugiau kaip 40 žmonių, o dar po mėnesio Minjos provincijoje nušovė beveik 30 krikščionių, autobusu važiavusių į vienuolyną.

2017 metų gruodį vienas IS džihadistas nužudė devynis žmones per ataką bažnyčioje pietiniame Kairo priemiestyje.

Šiemet vasarį Egipto kariuomenė Sinajaus pusiasalyje pradėjo didelę operaciją prieš „Islamo valstybę“. Grupuotė šiame regione aktyviai veikė nuo islamiškų pažiūrų prezidento Mohamedo Mursi nuvertimo 2013 metais.

Per kariuomenės operaciją „Sinai 2018“ buvo nukauta daugiau kaip 450 džihadistų, teigė kariškiai.