EBI pradėjo tyrimą dėl Estijos ir Danijos prievaizdų veiksmų „Danske Bank“ skandale
Eu­ro­pos ban­ki­nin­kys­tės ins­ti­tu­ci­ja (EBI) pra­ne­šė pra­dė­ju­si ofi­cia­lų ty­ri­mą dėl Da­ni­jos ir Es­ti­jos fi­nan­sų ins­pek­ci­jų ga­li­mų Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės pa­žei­di­mų pla­taus mas­to pi­ni­gų plo­vi­mo per „Dans­ke Bank“ Es­ti­jos fi­lia­lą kon­teks­te.

Anot pranešimo, tyrimas pradėtas vadovaujantis Europos Komisijos oficialiu raštu, kuriuo EBI raginama imtis visų reikiamų priemonių savo kompetencijos ribose, kad būtų išsiaiškinta, ar Estijos ir Danijos finansų inspekcijos tinkamai vykdė Europos Sąjungos teisės aktais apibrėžtas pareigas.

EBI yra ES agentūra, kuriai pavesta įgyvendinti standartinį taisyklių rinkinį, kurio paskirtis – visų ES šalių bankų sektoriaus reguliavimas ir priežiūra. Institucijos tikslas – sukurti veiksmingą, skaidrią ir stabilią ES bankininkystės produktų bendrąją rinką.

Filialus 14-oje valstybių turintis didžiausias Danijos komercinis bankas „Danske Bank“ yra paskelbęs, jog ištyrus finansines operacijas per jo Estijos filialą 2007–2015 metais nustatyta įspūdinga įtartinų pervedimų suma – 200 mlrd. eurų. „Danske Bank“ pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta, ir paaiškinti jų kilmės.

Šis vienas didžiausių visų laikų pagal mastą pinigų plovimo skandalas tiriamas kai kuriose Europos šalyse, įskaitant Daniją, bei Jungtinėse Valstijose.