E. Macronas nemato galimybių persiderėti dėl „Brexit“ susitarimo
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Em­ma­nue­lis Mac­ro­nas an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad „Bre­xit“ su­si­ta­ri­mas yra „ge­riau­sias įma­no­mas, ir dėl jo per­si­de­rė­ti ne­įma­no­ma“, nors bri­tų prem­je­rė sie­kia vėl sės­ti su Briu­se­liu prie de­ry­bų sta­lo.

Šis Kipre viešinčio E. Macrono komentaras pasirodė Didžiosios Britanijos premjerei Theresai May paprašius savo šalies įstatymų leidėjų suteikti jai įgaliojimus iš naujo derėtis su Europos Sąjunga, po to kai parlamentas atmetė jos pasiektą susitarimą.