Džiaugsmą apgaubė rūpestis: kaip iškelti įstrigusius berniukus
Vie­nas aukš­to ran­go Tai­lan­do par­ei­gū­nas an­tra­die­nį nu­ro­dė, kad at­ei­nan­čio­mis die­no­mis prog­no­zuo­ja­mos liū­tys ga­li pa­blo­gin­ti pa­dė­tį pot­vy­nio ap­sem­ta­me ur­ve ša­lies šiau­rė­je, to­dėl tar­ny­boms ga­li tek­ti pa­spar­tin­ti pa­stan­gas eva­kuo­ti ten įstri­gu­sius 12 ber­niu­kų ir jų fut­bo­lo tre­ne­rį.

Šie 13 žmonių buvo surasti pirmadienio vakarą po devynias dienas Čiang Rajaus provincijoje esančiame urve trukusios intensyvios tarptautinės paieškų operacijos, atsidūrusios Tailando ir pasaulio dėmesio centre.

Pareigūnai anksčiau antradienį sakė, kad surastųjų sveikatos būklė yra stabili ir kad jiems buvo duota skysto baltymingo maisto.

Vidaus reikalų ministras Anupongas Paochinda (Anupongas Paočinda) sakė, kad berniukams ir treneriui gali tekti perplaukti užlietus tunelius naudojantis nardymo įranga, nes vėliau šią savaitę prognozuojamas orų pablogėjimas. Pasak ministro, berniukus būtų mėginama evakuoti tuo pačiu sudėtingu keliu, per kurį į tą pusiau užlietą kamerą pateko gelbėtojai.

Nors tebededamos pastangos išpumpuoti vandenį iš urvo, akivaizdu, kad kai kurių vietų nepavyks nusausinti, todėl berniukams gali prireikti pasinaudoti nardymo įranga, o kiekvieną jų lydėtų du narai profesionalai, sakė Anupongas Paochinda. Jis pripažino, kad ši operacija būtų labai pavojinga.

„Nardyti nelengva. Niekada to nedariusiems žmonėms būtų sunku – kitaip negu plaukimo baseine, nes urve esama siaurų landų, – aiškino jis. – Jeigu pakeliui kažkas atsitiktų, gali iškilti pavojus gyvybei.“

Anksti antradienį Tailando karinių jūrų pajėgų paskelbtame vaizdo įraše matyti jaunieji futbolininkai, tebevilkintys savo komandos uniformas, sėdintys susigūžę neužlietoje urvo dalyje.

Čiang Rajaus provincijos gubernatorius Narongsakas Osatanakornas sakė, kad medikai patikrino surastųjų būklę ir preliminariai ją įvertino pagal trijų spalvų skalę: raudona spalva reiškia kritinę būklę, geltona – sunkią, o žalia – stabilią.

„Nustatėme, kad daugumos berniukų būklė žalia, – sakė jis. – Galbūt kai kurie berniukai yra patyrę sužeidimų arba lengvų traumų, tad jų būklę būtų galima įvardyti kaip geltoną. Tačiau nė vieno būklė nėra raudona.“

Gelbėjimo operacijų urvuose ekspertai sakė, kad kol kas būtų paprasčiau parūpinti įstrigusiems asmenims pakankamai atsargų, o ne mėginti juos evakuoti per užlietas landas. Tačiau tokiu atveju gali tekti laukti ištisus mėnesius, nes Tailande lietingasis sezonas paprastai trunka iki spalio.

Berniukus vėlai pirmadienį rado britų narai. Gelbėtojų nufilmuotoje vaizdo medžiagoje matyti išbadėję vaikai, kiūtantys ant dumblėto kauburio urvo gilumoje.