Durys į pasaulio elito klubą Rusijai vis dar liks uždarytos
Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel at­me­tė idė­ją at­kur­ti „Di­džio­jo aš­tuo­ne­to“ (G-8) gru­pę, iš ku­rios po Kry­mo anek­si­jos bu­vo pa­ša­lin­ta Ru­si­ja.

Vokietijos kanclerė Angela Merkel atmetė idėją atkurti „Didžiojo aštuoneto“ (G-8) grupę, iš kurios po Krymo aneksijos buvo pašalinta Rusija.

Trečiadienį pirmą kartą atsakinėdama į klausimus parlamente, A. Merkel sulaukė nacionalistų partijos „Alternatyva Vokietijai“ deputato Michaelio Espendillerio klausimo, ar buvo teisinga išmesti Rusiją iš G-8 ir ar būtų gerai atgaivinti šį pirmaujančių išsivysčiusios pramonės valstybių formatą.

A. Merkel atsakė, jog likęs „Didysis septynetas“ (G-7) pasižymi tuo, kad jo narės gerbia tarptautinę teisę, o Rusijos įvykdyta Krymo aneksija buvo jos „skandalingas pažeidimas“. Pasak kanclerės, Rusijos pašalinimas „buvo neišvengiamas“.

Rusijos priėmimas atgal šiuo metu nėra įmanomas, pridūrė A. Merkel.