Dujų sprogimai netoli Bostono sudegino dešimtį namų
Ke­liuo­se Ma­sa­ču­set­so vals­ti­jos mies­tuo­se į šiau­rę nuo Bos­to­no ket­vir­ta­die­nį vy­ko ma­si­nė gy­ven­to­jų eva­kua­ci­ja dėl de­šim­čių gais­rų ir įta­ria­mų du­jų spro­gi­mų, per ku­riuos žu­vo ma­žiau­siai vie­nas žmo­gus ir dar ma­žiau­siai 10 bu­vo su­žeis­ti.

Masačusetso policija nurodė reaguojanti į 70 pranešimų apie gaisrus, sprogimus arba juntamą dujų kvapą didelėje teritorijoje, apimančioje rytinius pakrantės miestu Lorensą, Andoverį ir Nort Andoverį.

Pareigūnai nurodė, kad viename name sprogus dujoms jo kaminas nuvirto ant automobilio, kuriame buvęs 18-metis buvo mirtinai sužalotas.

Incidento auka tapo Lorense gyvenęs Leonelis Rondonas. Pasak pareigūnų, vaikinas buvo skubiai išvežtas į ligoninę Bostone, kur apie 20 val. 30 min. vietos (penktadienį 3 val. 30 min. Lietuvos) laiku mirė.

Masačusetso gubernatorius Charlie Bakeris nurodė, kad dar 10 žmonių buvo sužeisti per gaisrus ir sprogimus, anot pareigūnų, sukeltus per didelio slėgio dujų gamtinių vamzdynuose.

„Šiuo metu mažinamas slėgis dujotakiuose“, – sakoma policijos „Twitter“ pranešime, bet pabrėžiama, kad „tam reikės laiko“.

„Vyksta daug evakuacijų rajonuose, kuriuose juntamas dujų kvapas, – nurodė policija. – Kol kas per anksti spėlioti dėl priežasčių. Bendras tyrimas bus atliktas, kai padėtis stabilizuosis.“

Pareigūnams teko didelėse teritorijose išjungti elektrą, o minėtų trijų miestų gyventojų, aptarnaujamų dujų tinklų įmonės „Columbia Gas“, paprašyta nedelsiant evakuotis.

Ketvirtadienį paskelbtame pranešime bendrovė nurodė, kad „valstijos gamtinių dujų vamzdynus ruošiamasi modernizuoti“.

Lorenso meras paprašė visų žmonių, gyvenančių pietinėje miesto dalyje, palikti savo namus prieš planuojamą elektros išjungimą.

Lorenso bendroji ligoninė nurodė gydanti per dujų sprogimus sužeistus 10 pacientų. Vieno jų būklė kritinė, o kito – sunki.

„Atvejai įvairūs – pradedant apsinuodijimu dūmais, baigiant trauminiais sužalojimais per sprogimą“, – pranešė ligoninė ir pridūrė, kad vienas pacientas perkeliamas į kitą gydymo įstaigą.

Raudonojo Kryžiaus centrai priima savo namus palikusius žmones, o Lorenso apylinkių mokyklos penktadienį buvo uždarytos.

Penktadienio rytą į nelaimės zoną bus išsiųsta Nacionalinio transporto saugumo valdybos tyrėjų grupė, sakoma įstaigos „Twitter“ pranešime.

Gubernatoriaus Ch. Bakerio pranešime sakoma, kad jis „aktyviai stebi padėtį“ ir ragina gyventojus paisyti vietos pareigūnų nurodymų.