Du žmonės Estijoje nuteisti už valstybės išdavystę
Es­ti­jos Har­ju­mos apy­gar­dos teis­mas pri­pa­ži­no 38 me­tų De­ni­są Met­sa­vą ir jo tė­vą 65 me­tų Pio­trą Vo­li­ną kal­tais dėl vals­ty­bės iš­da­vys­tės ir vi­di­nės in­for­ma­ci­jos per­da­vi­mo už­sie­nio vals­ty­bei. 

Kaltinamiesiems sutikus bendradarbiauti su prokurorais D. Metsavui buvo skirta 15,5 metų laisvės atėmimo bausmė, o P. Volinui – šešerių metų laisvės atėmimo bausmė. Bausmės vykdymo pradžia skaičiuojama nuo kaltinamųjų suėmimo praėjusių metų rugsėjį.

D. Metsavas ir P. Volinas padėjo Rusijos karinės žvalgybos agentūrai GRU vykdyti prieš Estiją nukreiptą veiklą, rinko bei perdavinėjo jai Estijos valstybines paslaptis, vidinio naudojimo informaciją ir slaptą užsienio informaciją.

D. Metsavas daugiau nei 10 metų vykdė prieš valstybę nukreiptus nusikaltimus, o P. Volino nusikalstama veikla truko maždaug pusę to laiko. Pastarojo vaidmuo buvo gerokai mažesnis, bet P. Volinas buvo taip pat nuteistas už neteisėtą elgesį su šaudmenimis.

Dauguma perduotos informacijos buvo informacija, laikoma Estijos valstybės paslaptimi, taip pat vidinė informacija. D. Metsavas ir P. Volinas neteisėta veikla užsiėmė daugiausia Estijoje ir Rusijoje.

Informacijos perdavimui buvo naudojami tam tikri komunikacijos kanalai, ji buvo perduodama ir tiesioginiuose susitikimuose. Už tai nuteistieji gaudavo atlygį.

Byla buvo nagrinėjama uždarame posėdyje. Nuteistiesiems taip pat nurodyta padengti teismines išlaidas: D. Metsavas turės sumokėti 1 350 eurų, o P. Volinas – 2 532 eurus.