Du garsaus vokiečių žurnalo redaktoriai atleisti dėl melagingų naujienų
Įta­kin­gas vo­kie­čių sa­vai­traš­tis „Der Spie­gel“, kre­čia­mas skan­da­lo dėl re­por­te­rio, ku­ris ne­se­niai pri­si­pa­ži­no ne vie­nus me­tus klas­to­jęs nau­jie­nas, pra­ne­šė su­spen­da­vęs du sa­vo vy­riau­siuo­sius re­dak­to­rius.

Sutartys su atsakinguoju redaktoriumi Ullrichu Fichtneriu ir vyriausiuoju redaktoriumi Matthiasu Geyeriu buvo „sustabdytos, kol (leidinio) vidaus komisija baigs tyrimą dėl šio reikalo“, – pareiškė atsakingasis redaktorius Steffenas Klusmannas darbuotojams skirtame laiške, kurio kopiją penktadienį gavo naujienų agentūra AFP.

Šių metų gruodžio 19 dieną „Der Spiegel“ apstulbino žiniasklaidos pasaulį, atskleisdęs, kad vienas iš jo žurnalistų, pelnęs daug apdovanojimų, daugelį metų klastojo istorijas.

33 metų Claasas Relotiusas šį mėnesį atsistatydino, kai prisipažino, jog sugalvojo istorijas ir jų veikėjus daugiau nei dešimčiai straipsnių, paskelbtų savaitraščio spausdintinėje ir internetinėje versijoje.

„C. Relotiuso istorija verčia kelti klausimą, ar Fichtneris ir Geyeris gali toliau dirbti, – pareiškė S. Klusmannas. – Pirmasis jį atvedė į „Der Spiegel“, o antrasis pasamdė ir iki šiol buvo jo viršininkas.“

„Galėtume pareikalauti atsakomybės visų, kas buvo susiję su C. Relotiusu, ir tai galėtų tęstis iki pačios valdymo hierarchijos viršūnės“, – pridūrė jis.

Paaiškėjus, kad minėtas žurnalistas galėjo pasisavinti ir Sirijos gatvėse gyvenantiems vaikams skirtas dovanas, gruodžio 23 dieną „Der Spiegel“ taip pat pareiškė ketinanti kreiptis į teisėtvarkos institucijas.

C. Relotiusas ketvirtadienį paneigė šiuos kaltinimus.