Draugai gedi Indijoje žiauriai nužudytos ir išžagintos latvės
Pie­tų In­di­jo­je iš­ža­gin­tos ir nu­žu­dy­tos Lat­vi­jos pi­lie­tės drau­gai ir ar­ti­mie­ji sek­ma­die­nį Ti­ru­va­nan­ta­pu­ra­mo mies­te Ke­ra­los vals­ti­jo­je su­si­rin­ko pa­gerb­ti ve­lio­nės.

33 metų Lyga Skruomanė kovo viduryje dingo iš vieno tradicinės ajurvedinės medicinos centro Keraloje, kur gydėsi dėl depresijos. Smarkiai apirę jos palaikai su atskirta galva balandžio 21 dieną buvo rasti Karamanos upės pakrantėje.

Policija sako, kad du vyrai išviliojo moterį iš vieno populiaraus paplūdimio netoli ajurvedos centro ir apsvaigino ją vaistais bei išžagino. Latvė buvo nužudyta, kai priešinosi.

Abu įtariamieji areštuoti, bet policija tęsia tyrimą ir aiškinasi, ar dar kas nors gali būti susijęs su šiuo nusikaltimu.

Šimtai žmonių, tarp jų nužudytosios sesuo Ilzė, sekmadienį Tiruvanantapurame velionės atminimui pasodino medelį.

„Brangi sese, žinau, kad esi čia. Žinau, kad stebi mus visus. Tu laisva ir saugi visa mylinčio Dievo rankose, – per ceremoniją pasakė Ilzė Skruomanė. – Atėjus laikui susitiksime vėl.“