Donecko separatistų „parlamentas“ balsuos dėl lyderio rinkimų
Nie­kie­no ne­pri­pa­žin­tą Do­nec­ko liau­dies res­pub­li­ka (DLR) pa­skel­bu­sių Ry­tų Ukrai­nos se­pa­ra­tis­tų „par­la­men­tas“ penk­ta­die­nį bal­suos dėl sa­vo ly­de­rio rin­ki­mų, per sprog­di­ni­mą žu­vus anks­tes­niam pre­zi­den­tui Alek­sand­rui Za­char­čen­kai, tre­čia­die­nį nau­jie­nų agen­tū­rai „In­ter­fax“ sa­kė de­pu­ta­tas Vla­dis­la­vas Ber­di­čevs­kis.

„Dėl rinkimų surengimo DLR galutinai bus nuspręsta rytoj. Ir dėl šio sprendimo bus nubalsuota per Liaudies tarybos sesiją penktadienį“, – sakė V. Berdičevskis.

Rugpjūčio 31 dieną per sprogimą Donecke žuvusio separatistų lyderio A. Zacharčenkos patarėjas Aleksandras Kazakovas sekmadienį žurnalistams pareiškė, kad naujo separatistų lyderio rinkimai „šiuo metu neplanuojami“.

A. Zacharčenka žuvo per bombos sprogimą miesto centre esančioje kavinėje „Separ“. Jis tapo garsiausia ketverius metus trunkančio konflikto auka Maskvos remiamų separatistų stovykloje. Sekmadienį jis buvo palaidotas separatistų „Šlovės alėjoje“ vienose Donecko kapinėse.

Donecko separatistų lyderio pareigas laikinai perėmė Dmitrijus Trapeznikovas, anksčiau dirbęs „vicepremjero“ poste.

A. Zacharčenka Donecko separatistų „premjeru“ tapo 2014 metų rugpjūtį, atsistatydinus ankstesniam lyderiui Aleksandrui Borodajui.

2014 metų lapkričio 2 dieną įvyko DLR lyderio rinkimai, kuriuos A. Zacharčenka užtikrintai laimėjo surinkęs maždaug 80 proc. balsų.