Donaldo Trumpo kalėdinė dovanėlė žurnalistams: vakarėlyje jie nepageidaujami
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas šie­met Bal­tuo­siuo­se rū­muo­se ne­rengs pri­ėmi­mo ži­niask­lai­dos dar­buo­to­jams, pra­ne­šė ame­ri­kie­čių te­le­vi­zi­ja „Fox News“.

Pagrindinių leidinių žurnalistai per Kalėdų atostogas tradiciškai susirinkdavo Baltuosiuose rūmuose. Tačiau šiemet D. Trumpas „atšaukė vakarą Baltuosiuose rūmuose spaudos atstovams, tokiu būdu dėl seniai įtemptų santykių su virtine naujienų organizacijų nutraukdamas ilgametę tradiciją“, nurodė „Fox News“.

Pagal tradiciją žurnalistai kasmet būdavo kviečiami į šį renginį. Prieš priėmimą jiems būdavo surengiamas banketas, po kurio jie būdavo nulydimi į išpuoštą salę. Svarbi renginio dalis būdavo fotografavimasis: pakviesti žurnalistai galėdavo nusifotografuoti su JAV prezidentu ir pirmąja ponia.

Baltieji rūmai nepadarė oficialaus pareiškimo dėl renginio atšaukimo. Pernai D. Trumpas ir jo žmona Melania surengė priėmimą, bet nesifotografavo su žurnalistais.

D. Trumpas nuolat griežtai kritikuoja pagrindines žiniasklaidos priemones dėl „netikrų naujienų“. Ypatingą prezidento rūstybę yra užsitraukusi naujienų televizija CNN.