Donaldo Trumpo kalba – atidėta
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas vė­ly­vą tre­čia­die­nį par­eiš­kė, kad sa­vo me­ti­nį pra­ne­ši­mą skai­tys tik ta­da, kai pa­si­baigs lai­ki­nas vy­riau­sy­bės už­da­ry­mas, At­sto­vų Rū­mų pir­mi­nin­kei Nan­cy Pe­lo­si ne­lei­dus jam ki­tą sa­vai­tę sa­ky­ti kal­bos Kong­re­se.

„Tebesitęsiant vyriausybės uždarymui, Nancy Pelosi paprašė manęs pasakyti kalbą „Apie padėtį Sąjungoje“. Aš sutikau“, – socialiniame tinkle „Twitter“ rašė JAV vadovas.

„Tada dėl vyriausybės uždarymo ji apsigalvojo ir pasiūlė (tai padaryti) vėliau. Tai yra jos prerogatyva – pranešimą perskaitysiu pasibaigus vyriausybės uždarymui“, – pridūrė jis.

D. Trumpas taip pat pareiškė neketinantis ieškoti alternatyvios vietos savo metiniam pranešimui, nes jokia kita vieta „negali varžytis su Atstovų Rūmų salės istorija, tradicijomis ir svarba“. Prezidentas pažadėjo pasakyti „puikią“ kalbą „artimiausioje ateityje“.

Tradiciškai JAV prezidento metinis pranešimas skaitomas per bendrą abejų Kongreso rūmų posėdį, vykstantį puošnioje Atstovų Rūmų salėje. Iš pradžių D. Trumpas savo kreipimąsi buvo suplanavęs skaityti ateinantį antradienį.

N. Pelosi laišku kreipėsi į valstybės vadovą, ragindama saugumo sumetimais pateikti savo metinį pranešimą raštu arba atidėti kalbą, kol bus išspręsta vyriausybės uždarymo problema. Bandydamas priversti Atstovų Rūmų pirmininkę nusileisti, prezidentas raštu jai atsakė, kad „mūsų Šaliai būtų labai liūdna, jei kalba „Apie padėtį Sąjungoje“ nebūtų perskaityta numatytu laiku ir, labai svarbu, numatytoje vietoje!“

Tačiau N. Pelosi, demokratų opozicijos D. Trumpui veidas, nenusileido ir informavo prezidentą, kad Atstovų Rūmai neduos leidimo skaityti metinį pranešimą savo salėje.

Vašingtono isteblišmentas pirmą kartą susidūrė su tokia situacija, o D. Trumpui teko atsitraukti ir atidėti kalbą.

Netrukus JAV Senate turi įvykti keli balsavimai, kurie, panašu, visgi neužbaigs ilgiausio istorijoje JAV vyriausybės uždarymo. Dėl politinių nesutarimų sienos tarp JAV ir Meksikos statybų finansavimo klausimu jau 33 dienas yra uždaryta dalis JAV federalinės vyriausybės institucijų, o tūkstančiai federalinių darbuotojų negauna algų.