Donaldo Trumpo atsitraukimas šokiruoja sąjungininkus
JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po spren­di­mas iš­ves­ti JAV ka­riuo­me­nę iš Si­ri­jos su­lau­kė kri­ti­kos. Apie tai jis pa­skel­bė tre­čia­die­nį, kar­tu par­eiš­kė, kad „Is­la­mo vals­ty­bė“ nu­ga­lė­ta. Ta­čiau są­jun­gi­nin­kai, įskai­tant aukš­to ran­go res­pub­li­ko­nus ir už­sie­nio vals­ty­bes, abe­jo­ja šiuo tei­gi­niu. Jų ma­ny­mu, dėl to­kio JAV ly­de­rio žings­nio „Is­la­mo vals­ty­bė“ ga­li at­gim­ti. Džiau­gia­si Ru­si­ja ir Ira­nas, nes tai pa­di­dins jų įta­ką re­gio­ne.

JAV pajėgos išgelbėjo nuo džihadistų didelę Sirijos šiaurės rytų dalį, bet kovotojų grupelių dar išliko. Respublikonų senatorius Lindsey Grahamas, vienas D. Trumpo rėmėjų, sprendimą išvesti pajėgas pavadino „didžiule klaida, kaip Baracko Obamos“. Pentagonas pareiškė, jog tai perėjimas į kitą kampanijos prieš „Islamo valstybę“ fazę, bet detalių nepateikė.

D. Trumpas, seniai žadėjęs išvesti amerikiečių pajėgas iš Sirijos, parašė tviteryje, kad laikas sugrąžinti karius namo po jų „istorinių pergalių“. Baltieji rūmai dar nepaskelbė tvarkaraščio, bet Amerikos spauda citavo pareigūnus sakant, esą D. Trumpas nori tai padaryti per 30 dienų.

Kalifatas gali atgimti

Senatorius L. Grahamas, priklausantis ginkluotųjų pajėgų komitetui, perspėjo, kad amerikiečių kariuomenės išvedimas turės „pražūtingų padarinių“ ne vien Sirijoje. Jis baiminasi, jog įtaka regione atiteks Rusijai ir Iranui. „Amerikiečių pasitraukimas šiuo metu yra didžiulis „Islamo valstybės“, Irano, Basharo al Assado ir Rusijos laimėjimas“, – pabrėžė senatorius.

Sirijoje dar yra apie 14 tūkst. „Islamo valstybės“ kovotojų, o gretimame Irake – net daugiau. Jie gali imtis partizaninės taktikos ir atkurti savo tinklą.

Su D. Trumpo teiginiu, kad „Islamo valstybė“ sutriuškinta, nesutinka Jungtinės Karalystės vyriausybė. Jos manymu, dar daug liko nepadaryta, todėl nevalia išleisti iš akių grėsmės, kurią kelia „Islamo valstybės“ kovotojai

Izraelis sako buvęs patikintas, kad JAV turi kitų būdų įtakai regione išlaikyti, bet ketina išstudijuoti išvedimo tvarkaraštį, kaip tai bus padaryta ir padarinius šaliai.

Rusija išties džiūgauja. Jos Užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova pareiškė, kad JAV sprendimas „atveria realią politinio susitarimo perspektyvą Sirijoje“.

„Islamo valstybė“ 2014 metais užėmė didelius Sirijos ir gretimo Irako plotus. Grupuotė valdė užgrobtas teritorijas geležiniu kumščiu, taikydama griežtą islamo teisę. Džihadistai skelbė įsteigę ten kalifatą, bet galiausiai jų svajonė įkurti visavertę valstybę žlugo, kai per įvairias puolimo kampanijas prarado didžiąją dalį užimtos teritorijos. Sirijoje kovotojai vis dar kontroliuoja kelis anklavus ir kaimus aplink Hadžino miestą.

Sirijos demokratinės pajėgos, Turkijos laikomos teroristine grupuote, ir JAV kariai patruliuoja prie Turkijos sienos Hasakoje.Reuters/Scanpix nuotrauka

Išduoti kurdai

Kurdai, be abejo, jaučiasi išduoti, ypač dabar, kai Turkija žada pradėti puolimą prieš juos. JAV pajėgos, apie 2 tūkst. karių, daugiausia veikė kurdų regione šiaurinėje Sirijoje. Jos bendradarbiavo su Sirijos kurdų ir arabų kovotojų sąjunga, žinoma kaip Sirijos demokratinės pajėgos, ir suvaidino lemiamą vaidmenį išstumiant „Islamo valstybę“, kuri prieš ketverius metus užėmė dideles Sirijos teritorijas. Tačiau grupuotė nėra galutinai sunaikinta. Nesenoje JAV ataskaitoje teigiama, jog Sirijoje dar yra apie 14 tūkst. „Islamo valstybės“ kovotojų, o gretimame Irake – net daugiau. Jie gali imtis partizaninės taktikos ir atkurti savo tinklą.

JAV ir kurdų bendradarbiavimas įsiutino kaimynę Turkiją. Šalis mano, kad kurdų karinės pajėgos yra susijusios su uždrausta kurdų organizacija, kovojančia už autonomiją Turkijoje. Ankara linkusi visus kurdus laikyti teroristais, jei tik šie siekia nepriklausomybės, o užvis labiausiai baiminasi, kad nebūtų sukurta nepriklausoma Kurdistano valstybė, – į ją įeitų didelės teritorijos Irake, Sirijoje ir Turkijoje. Pirmadienį Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pareiškė, kad jo šalis netrukus gali pradėti naują karinę operaciją prieš kurdų pajėgas Sirijoje. Jis sakė telefonu aptaręs šį planą su D. Trumpu ir sulaukęs „teigiamo atsako“.

Šiuo metu Ankara planuoja operaciją prieš dar vieną kurdų sukarintą organizaciją – Liaudies apsaugos dalinius, kurie reikšmingai palengvino Vašingtonui kovoti su „Islamo valstybe“. Tačiau dėl amerikiečių paramos šiai organizacijai smarkiai paaštrėjo JAV ir Turkijos santykiai. Dvišaliai ryšiai pašlijo, kai JAV, siekdamos neleisti kilti konfliktui tarp Turkijos kariuomenės ir kurdų dalinių, įrengė stebėjimo postus Sirijos šiaurėje, netoli Turkijos sienos.