Donaldas Tuskas perspėja dėl dezinformacijos pavojaus
Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Do­nal­das Tus­kas an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad ma­to Ru­si­jos ke­lia­mą grės­mę Bend­ri­jos de­mo­kra­ti­jai.

„Leiskite čia paminėti užsienio grėsmes mūsų demokratijoms. Europos Vadovų Taryba paragino (ES) vyriausiąją (užsienio reikalų) įgaliotinę (Federicą Mogherini) ir (Europos) Komisiją iki gruodžio pristatyti konkrečių pasiūlymų dėl koordinuotos ES reakcijos į šį iššūkį, ypač į Rusijos vykdomus bandymus dezinformuoti; tuo Europos užsienio politikos tarnyboje šiuo metu užsiima labai nedidelė strateginės komunikacijos grupė“, – Europarlamente Strasbūro mieste pareiškė D. Tuskas po praėjusią savaitę įvykusio Bendrijos viršūnių susitikimo.

Pasak jo, „tai yra ypač svarbu atsižvelgiant į signalus apie Rusijos vaidmenį „Brexit“.