Donaldas Tuskas nenori sveikinti Vladimiro Putino
Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Do­nal­das Tus­kas tre­čia­die­nį par­eiš­kė po bu­vu­sio šni­po ap­nuo­di­ji­mo Bri­ta­ni­jo­je ne­ke­ti­nąs svei­kin­ti Ru­si­jos pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no su per­rin­ki­mu.

„Po išpuolio Solberyje neturiu nuotaikos švęsti prezidento V. Putino perrinkimo“, – sakė D. Tuskas per spaudos konferenciją, kai išvakarėse Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris išsiuntė V. Putinui sveikinimo telegramą.

Antradienį J-C. Junckerį užsipuolė britų parlamentarai, sakę, kad jiems „bloga“ nuo V. Putino sekmadienį likusio prezidento poste dar šešeriems metams.

„Visuomet įrodinėdavau, kad pozityvūs Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos santykiai yra itin svarbūs mūsų žemyno saugumui“, – sveikinimo laiške V. Putinui rašė J.-C. Junckeris.

„Mūsų bendras tikslas turėtų būti bendradarbiavimu (grindžiamos) paneuropinės saugumo tvarkos atkūrimas“, – sakoma laiške, kurį paskelbė J.-C. Junckerio atstovas.

Europos Komisijos pirmininkas pridūrė: „Tikiuosi, kad pasinaudosite savo ketvirtąja kadencija siekiant šio tikslo. Visuomet būsiu šių pastangų partneris.“

Britų ministrė pirmininkė Theresa May ketvirtadienį per ES šalių vadovų susitikimą pateikti informacijos, kaip vyksta buvusio rusų agento Sergejaus Skripalio ir jo dukters Julijos apnuodijimo Solsberyje tyrimas.

Buvęs Lenkijos premjeras D. Tuskas, dažnai buvęs griežtas Rusijai, sakė, kad ES lyderiai parodys „solidarumą“ su Britanija po Solsberio, bet taip pat ragino daryti „praktines išvadas – ką tai reiškia Europos Sąjungai“.

„Man aišku, kad turim sustiprinti savo parengtį ateities atakoms, taip pat bendradarbiavimą su NATO“, – sakė D. Tuskas.

„Mums taip pat reikia stiprinti mūsų atsparumą tokioms hibridinėms grėsmėms kaip mūsų tikėjimo demokratija pakirtimas išgalvotomis naujienomis ar kišimusi į rinkimus“, – dar pridūrė D. Tuskas.