Donaldas Trumpas žada Pchenjanui dar neregėto masto sankcijas
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas penk­ta­die­nį ža­da pa­skelb­ti „pla­čiau­sią“ sank­ci­jų pa­ke­tą Šiau­rės Ko­rė­jai, ku­ris pa­veiks 56 su Pchen­ja­no re­ži­mu su­si­ju­sias kom­pa­ni­jas.

D. Trumpas naująsias sankcijas, kuriomis siekiama padaryti Pchenjanui „maksimalų spaudimą“, pristatys prie Vašingtono sakydamas kalbą konservatoriams.

„Šiandien pranešu, kad skelbiame didžiausią naujų sankcijų paketą Šiaurės Korėjos režimui“, – prezidento kalbos juodraštį citavo Baltieji rūmai.

Numatoma į „juodąjį sąrašą“ įtraukti „56 laivybos kompanijas ir prekybos verslus“, esą „padedančius Šiaurės Korėjai išvengti sankcijų“.

Tarp D. Trumpo administracijos ir Pchenjano tvyro didžiulė įtampa dėl Šiaurės Korėjos ambicijų susikurti branduoliniu ginklu užtaisomų raketų, kurios galėtų pasiekti bet kurį JAV miestą.

Šiomis sankcijomis siekiama padaryti spaudimą ir taip sunkiai besiverčiančiam Šiaurės Korėjos ūkiui bei kuro atsargoms.

Šiaurės Korėjos karinė pramonė bei kitos ūkio sritys smarkiai priklauso nuo anglių ir naftos importo iš Kinijos ir Rusijos.