Donaldas Trumpas teigia, kad buvo nominuotas Nobelio premijai
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas penk­ta­die­nį par­eiš­kė, kad Ja­po­ni­jos ly­de­ris no­mi­na­vo jį No­be­lio tai­kos pre­mi­jai už in­dė­lį at­ve­riant dia­lo­gą su Šiau­rės Ko­rė­ja.

Per renginį Baltuosiuose rūmuose, susijusiame su prezidento planais pastatyti sieną pasienyje su Meksika, D. Trumpas kalbėjo apie Vietname turintį įvykti jo antrąjį susitikimą su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu.

D. Trumpas sakė, kad iš pradžių jo santykiai su Kim Jong Unu buvo kupini „ugnies ir įniršio“, bet po praeitais metais surengto pirmojo susitikimo Singapūre jiedu užmezgė gerus ryšius.

Pasak prezidento, Japonijos ministras pirmininkas Shinzo Abe perdavė jam laiško, kuriuo Amerikos lyderis esą siūlomas pretendentu Nobelio taikos premijai gauti, kopiją.

Japonijos ambasada Vašingtone šios žinios kol kas nepatvirtino.