Donaldas trumpas „sugėdino“ britus ir ES
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė esąs nu­ste­bęs, „kaip blo­gai“ vys­to­si Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės „Bre­xit“ pro­ce­sas.

D. Trumpas sakė esantis „nustebęs, kaip blogai viskas pasisuko“.

„Tiesą sakant, manau, kad būtų buvę galima derėtis kitaip“, – pareiškė jis ir pavadino chaotišką situaciją tarp JK ir Europos Sąjungos „gėdinga“.

Taip pat JAV vadovas pareiškė, kad rengti antrą „Brexit“ referendumą būtų nesąžininga, nors nemaža dalis britų to norėtų.

„Nemanau, kad dar vienas balsavimas būtų įmanomas, nes tai būtų labai nesąžininga laimėjusių žmonių atžvilgiu“, – sakė D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose.