Donaldas Trumpas smerkia „brutalų ir korumpuotą“ Irano režimą
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas an­tra­die­nį pa­gy­rė Ira­no pro­tes­tuo­to­jus už tai, kad jie su­ki­lo prieš „bru­ta­lų ir ko­rum­puo­tą“ ša­lies re­ži­mą, ta­čiau ne­pra­lei­do pro­gos pa­kri­ti­kuo­ti sa­vo pirm­ta­ką de­mo­kra­tą Ba­rac­ką Oba­mą. 

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pagyrė Irano protestuotojus už tai, kad jie sukilo prieš „brutalų ir korumpuotą“ šalies režimą, tačiau nepraleido progos pakritikuoti savo pirmtaką demokratą Baracką Obamą.

„Irano žmonės pagaliau ėmėsi veiksmų prieš brutalų ir korumpuotą Irano režimą“, – paskelbė D. Trumpas tviteryje, praėjus dienai po savo raginimo nuversti Teherano vyriausybę.

„Visi tie pinigai, kuriuos prezidentas Barackas Obama jiems kvailai davė, atiteko teroristams ir nuėjo į jų „kišenes“. Žmonės turi mažai maisto, didelę infliaciją ir jokių žmogaus teisių. JAV stebi (padėtį)!“, – parašė jis.

Tai buvo naujausias kritikos pliūpsnis vienam garsiausių B.Obamos administracijos užsienio politikos pasiekimų – 2015 metų branduoliniam susitarimui tarp Irano ir šešių pasaulio galių: Britanijos, Kinijos, Prancūzijos, Vokietijos, Rusijos ir JAV; pažymėtina, kad Vašingtonas grasina trauktis iš šio susitarimo.

Apie Irane vykstančius protestus D. Trumpas tviteryje rašo nuo pat jų pradžios praėjusią savaitę.

Pirmadienį jis paskelbė, kad Irane atėjo „laikas pokyčiams“ ir kad Irano žmonės „alksta laisvės“.

Tačiau Irano prezidentas Hassanas Rouhani atšovė, kad JAV lyderis, kurio „visa esybė nusistačiusi prieš Irano valstybę“, neturi „jokios teisės“ solidarizuotis su protestuotojais.

Šie protestai prasidėjo ketvirtadienį demonstracijomis prieš prastą ekonomikos padėtį antrajame pagal dydį Mašhado mieste. Jie greitai peraugo į protestus prieš islamiškąjį režimą ir tapo jam didžiausiu iššūkiu po 2009 metų masinių demonstracijų.

Irano pareigūnai tvirtina, kad šiuos neramumus kursto išorinės jėgos. Pasak jų, dauguma pranešimų apie šiuos įvykius socialiniuose tinkluose skelbiama iš regioninės varžovės Saudo Arabijos, JAV arba Britanijos. Irano aukščiausiasis lyderis ajatola Ali Khamanei pareiškė, kad šalies „priešai“ taip rezga sąmokslą prasiskverbti į Iraną ir smogti režimui.