Donaldas Trumpas skelbia NAFTA pabaigą
„Tai di­di die­na pre­ky­bai. Tai di­di die­na mū­sų ša­liai“, – par­eiš­kė Do­nal­das Trum­pas ir iš Ova­li­nio ka­bi­ne­to pa­skel­bė, jog JAV ir Mek­si­ka su­si­ta­rė dėl nau­jos pre­ky­bos su­tar­ties. Ji pa­keis jo taip kri­ti­kuo­tą NAF­TA, į ku­rią įėjo ir Ka­na­da. Šiau­ri­nei kai­my­nei JAV pre­zi­den­tas pa­gra­si­no, kad jei ne­no­rės de­rė­tis są­ži­nin­gai, įves ta­ri­fus jos au­to­mo­bi­liams.

Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos sutartį (NAFTA) pakeisiantį dvišalį prekybos susitarimą su Meksika JAV prezidentas vadino „labai ypatingu“ Amerikos gamintojams ir ūkininkams. Jis vėl išsakė savo požiūrį į NAFTA – ši sutartis buvo grynas apiplėšimas, ir dabar Kanada turės derėtis, kad prisidėtų prie naujosios sutarties (ją pavadino JAV ir Meksikos prekybos sutartimi), antraip visos mašinos, kurias ji eksportuoja į JAV, bus apmokestintos.

Jei naujasis susitarimas su Meksika pasiteisins, Donaldas Trumpas nekeis savo strategijos ir kituose prekybos ginčuose – naują susitarimą dėl prekybos sutarčių jis pavertė savo prezidentavimo prioritetu.

D. Trumpo žodžiais, apdėti mokesčiais mašinas yra daug lengviau, tai atneštų krūvą pinigų jau kitą dieną, bet susiderėti naujas sąlygas būtų geresnė išeitis Kanadai. Jis pažadėjo, kad JAV kaimynei bus suteikta galimybė sudaryti atskirą susitarimą arba dalyvauti jau pasiektame su Meksika. JAV lyderis abejojo, ar įmanoma sudaryti susitarimą tarp visų trijų šalių – tokia buvo 24 metus galiojanti NAFTA sutartis, bet pridūrė, kad galimi atskiri dvišaliai susitarimai.

Pasak ekspertų, jei naujasis susitarimas su Meksika pasiteisins, D. Trumpas nekeis savo strategijos ir kituose prekybos ginčuose. Naują susitarimą dėl prekybos sutarčių D. Trumpas pavertė savo prezidentavimo prioritetu.

Keliaus į Kongresą

D. Trumpas negali vienašališkai nutraukti NAFTA, o visoms naujoms sutartims pirmiausia turi pritarti Kongresas. Laikas tam senka, nes Meksikos prezidentas Enrique Peña Nieto netrukus paliks postą. Nėra jokių garantijų, kad naujasis prezidentas Andrésas Manuelis Lópezas Obradoras sutiks su naujomis sąlygomis. Jis nenori tęsti pirmtako politikos atverti Meksikos energetikos sektorių, o tai galėtų komplikuoti derybas.

Kongresas turi 90 dienų detalėms išnagrinėti ir pritarti, vadinasi, procesas baigsis jau po vidurio kadencijos rinkimų. Nėra garantijos, kad po jų respublikonai, paprastai remiantys laisvąją prekybą ir tvirtinantys, jog santykinai atviros sienos buvo naudingos Amerikos ūkininkams bei kitoms grupėms, išlaikys daugumą Atstovų Rūmuose. Todėl D. Trumpo administracija skuba pateikti susitarimą Kongresui vėliausiai penktadienį.

NAFTA sutartis panaikino daugumą prekybos barjerų tarp JAV, Meksikos ir Kanados, prekybos metinė apyvarta pagal šią sutartį siekė daugiau nei trilijoną dolerių, bet D. Trumpas ir kiti kritikai sakė, kad ji paskatino JAV gamintojus iškelti savo fabrikus už pietinės sienos ir pasinaudoti pigia Meksikos darbo jėga. D. Trumpas nuolat kritikavo NAFTA ir vadino susitarimą katastrofa. Naujoji sutartis, pasiekta po daugelio mėnesių derybų, pasak jo, gera abiem šalims ir daug sąžiningesnė.

Tad dėl ko iš tikrųjų įsipareigojo JAV ir Meksika? Pasak prekybos ekspertų, kur kas mažiau, nei gali atrodyti.

Pagal susitarimą su Meksika reikalaujama, kad net 75 proc. mašinų būtų pagaminta Šiaurės Amerikoje (JAV ir Meksikoje), o tai daugiau nei dabartinis 62,5 proc. lygis pagal NAFTA . Taip pat reikalaujama, kad nuo 40 iki 45 proc. mašinų būtų pagaminta darbininkų, uždirbančių mažiausiai 16 dolerių per valandą. Taip siekiama atbaidyti firmas nuo gamybos perkėlimo į Meksiką. Meksikos fabrikuose vidutinis darbo užmokestis yra mažesnis nei 3 doleriai per valandą. Paktas galios 16 metų ir bus peržiūrimas kas šešerius metus.

Kivirčai su Kanada

Po bendro pasirodymo su Meksikos prezidentu E. P. Nieto D. Trumpas ir Kanados premjeras Justinas Trudeau aptarė prekybos reikalus telefonu. Prieš tai JAV lyderis apie Kanadą sakė: „Jeigu jie nori derėtis sąžiningai, mes sutiksime. Jie turi beveik 300 proc. tarifus kai kuriems mūsų pieno produktams, todėl mums tai nepriimtina ir mes nuo to nepradėsime.“ Kanada paskelbė pasirašysianti naują sutartį, jei ji bus „gera Kanadai ir gera vidurinei klasei“.

JAV ir Kanada vaidijasi dėl tokių prekybos klausimų kaip protekcionistinė Kanados politika pieno pramonės srityje ir naujieji JAV tarifai plienui bei aliuminiui. Tačiau ekspertai sako, kad iš tikrųjų D. Trumpo grasinimas apmokestinti mašinų importą iš Kanados, jei ši nesumažins tarifų JAV pieno produktams, yra tuščias. Mat Kanada negamina savo markės mašinų. Dauguma jų gaminamos didiesiems JAV prekės ženklams, tokiems kaip „Ford“, GM ir „Chrysler“. Įvedus tarifą GM kadilakams, jie tik taps brangesni JAV vartotojams ir sumažins JAV kompanijų pelną.

Kanada, seniausia ir artimiausia JAV gynybos partnerė, yra ir didžiausia eksporto rinka 36-ioms iš 50-ies JAV valstijų ir Meksikos valstijoms, ypač esančioms prie pietvakarinės JAV sienos. Vienas didžiausių nesutarimų su Kanada ankstesnėse derybose buvo D. Trumpo reikalavimas, kad bet kokia sutartis galiotų tik penkerius metus, o paskui būtų peržiūrėta iš naujo. Kanadiečiai atšaudavo, kad taip kompanijoms bus sunkiau planuoti investicijas.

D. Trumpas telefonu kalbėjo ir su Vokietijos kanclere Angela Merkel. Kaip pranešė Baltieji rūmai, abu lyderiai palaikė vykstančias Vašingtono ir Briuselio diskusijas dėl prekybos barjerų panaikinimo ir glaudesnių Europos Sąjungos bei JAV prekybinių mainų.