Donaldas Trumpas Rusijai siunčia dviprasmiškas žinutes
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas tre­čia­die­nį sa­vo tvi­te­rio pa­sky­ro­je įspė­jo Ru­si­ją, kad ne­tru­kus smogs Si­ri­jai dėl įta­ria­mos che­mi­nio gink­lo at­akos, pra­neš­da­mas apie at­skrie­sian­čias ra­ke­tas ir pa­smerk­da­mas Mask­vą dėl Si­ri­jos pre­zi­den­to Bas­ha­ro al-As­sa­do pa­lai­ky­mo. Ta­čiau net va­lan­dai ne­praė­jus jis tvir­ti­no, jog ne­ma­to prie­žas­čių, ko­dėl Ru­si­jos ir JAV san­ty­kiai tu­rė­tų iš­lik­ti to­kie įtemp­ti.

„Rusija žada numušti visas raketas, paleistas į Siriją. Rusija, pasiruošk, nes jos atskries, mielos, naujos ir „išmanios“! Neturėtumėt būti partneriais su Dujomis Žudančiu Žvėrimi, kuris naikina savo žmones ir tuo mėgaujasi!“ – savo tviterio paskyroje trečiadienį parašė D. Trumpas.

JAV prezidentas šitaip reagavo į Rusijos ambasadoriaus Libane Aleksandro Zasypkino antradienio pareiškimą, kad jo šalis numuš bet kokias į Siriją nutaikytas JAV raketas ir bus pasiruošusi smogti jas paleidusiems objektams.

Paaštrėjusi Vašingtono ir Maskvos retorika sukėlė nerimą, kad pirmą kartą skirtingas šalis Sirijos pilietiniame kare palaikančios valstybės įsivels į tiesioginį konfliktą.

B. al-Assado vyriausybė neigia įvykdžiusi cheminę ataką sukilėlių valdomoje Dumoje. O Rusija ataką pavadino provokacija, kuria siekiama pateisinti Vakarų valstybių karinius veiksmus prieš jos sąjungininkę.

Skrietų ne ten

Atsakydama į D. Trumpo grasinimą Rusijos užsienio reikalų ministerija savo feisbuko paskyroje parašė, jog „išmaniosios“ raketos turėtų skrieti link teroristų, o ne teisėtos vyriausybės“, turėdama omenyje atitinkamai Sirijos sukilėlius ir B. al-Assadą.

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova kiek vėliau feisbuko paskyroje svarstė, ar Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (OPCW), tikrinančios informaciją apie numanomą cheminę ataką Sirijos sukilėlių kontroliuojamame Dumos mieste, specialistai buvo perspėti, kad amerikiečių raketos sunaikins „visus įrodymus“, jog buvo įvykdyta „provokacija“.

Po savaitgalį surengtos, kaip įtariama, cheminio ginklo atakos, per kurią žuvo mažiausiai 70 žmonių, Dumoje įsikūrusi ir ilgai vyriausybės pajėgoms besipriešinusi sukilėlių grupė „Jaish al-Islam“ sutiko išvykti iš miesto. B. al-Assadui tai yra didžiulė pergalė Sirijos pilietiniame kare, nes šis pasitraukimas reiškia, jog jam pavyko numalšinti ilgai trukusį sukilimą netoli Damasko esančiame Rytų Gutos regione.

Kitokia žinia

Visai netrukus po pirmosios trečiadienį parašytos ir Rusijai grasinančios tviterio žinutės D. Trumpas parašė kitą, daug dviprasmiškesnę. „Mūsų santykiai su Rusija šiuo metu yra blogesni nei kada nors anksčiau, turiu galvoje ir šaltąjį karą. Tam nėra priežasčių. Rusija turi leisti jiems padėti ekonominėje srityje, tai būtų lengva padaryti. Mums reikia, kad visos tautos veiktų kartu. Stabdykime ginkluotės varžybas?“ – gluminančioje žinutėje dėstė JAV prezidentas.

Kiek anksčiau trečiadienį Kremlius išreškė viltį, jog visos į konfliktą Sirijoje įsivėlusios šalys vengs bet kokių veiksmų, galinčių destabilizuoti jau ir taip trapią situacija Vidurio Rytuose.

Trečiadienį Sirijos vyriausybė JAV grasinimus atakuoti šalį pavadino „beatodairišku eskalavimu“. Po Vašingtono ir Maskvos grasinimų vienas kitam Turkijos premjeras Binali Yildirimas ragino JAV ir Rusiją nutraukti „gatvės kovas“ dėl Sirijos ir pareiškė, kad atėjo metas užbaigti varžybas, galinčias pakenkti civiliams. „Dabar ne metas varžyboms. Dabar yra metas užgydyti regiono žaizdas, susitelkti ir palikti kovas nuošalyje“, – Stambule sakė B. Yildirimas. Jo kalbą transliavo vietos televizija.

Išpuolis Dumoje

Sirijos ir Amerikos medicinos draugijos, kuri remia ligonines sukilėlių užimtose vietovėse, ir „Baltųjų šalmų“ atstovai tvirtina, jog po Dumos atakos daugiau nei 500 asmenų buvo gydomi dėl „simptomų, atitinkančių cheminės medžiagos poveikį“.

Trečiadienį Jungtinių Tautų Pasaulio sveikatos organizacija pareikalavo galimybės patekti į vietovę, kad galėtų patikrinti partnerių informaciją, jog per ataką žuvo per 70 žmonių, tarp kurių 43 asmenys, kuriems pasireiškė simptomai, siejami su cheminiu ginklu.

Prancūzija ir Didžioji Britanija su D. Trumpo administracija diskutavo, kaip atsakyti į Dumos ataką. Tačiau abi Europos valstybės pareiškė, jog būtina pateikti daugiau įrodymų.

Nors tarptautinė bendruomenė itin baisisi cheminėmis atakomis, dėl jų žuvę asmenys sudaro tik nedidelę dalį visų per Sirijos pilietinį karą nuo 2011 metų žuvusių kovotojų ir civilių.