Donaldas Trumpas pranešė apie būsimą Baltųjų rūmų patarėjo pasitraukimą iš posto
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pa tre­čia­die­nį pra­ne­šė, kad Bal­tų­jų rū­mų pa­ta­rė­jas tei­sės klau­si­mais Do­nas McGah­nas ne­tru­kus pa­liks sa­vo pos­tą, įta­ria­mą Ru­si­jos ki­ši­mą­si į rin­ki­mus ti­rian­čiam spe­cia­lia­jam pro­ku­ro­rui Ro­ber­tui Muel­le­riui pra­dė­jus pre­zi­den­to pa­ti­kė­ti­nių ra­to apk­lau­są. 

„Baltųjų rūmų patarėjas Donas McGahnas pasitrauks iš savo posto rudenį, netrukus po to, kai (tikiuosi) teisėjas Brettas Kavanaugh bus patvirtintas į JAV Aukščiausiąjį Teismą“, – paskelbė D.Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“.

„Aš ilgą laiką dirbau su Donu ir tikrai vertinu jo tarnybą!“ – sakoma komentare, bet B.McGahno pasitraukimo priežastis nenurodoma.

Anksčiau šį mėnesį laikraštis „The New York Times“ pranešė, kad D.McGahnas intensyviai bendradarbiauja su specialiojo prokuroro R. Muellerio komanda ir dalyvavo mažiausiai trijuose pokalbiuose su tyrėjais, kurie bendrai truko 30 valandų.

D. Trumpas pareiškė, kad nurodė savo komandai bendradarbiauti su tyrėjais, tačiau lieka neaišku, ką atsakė D. McGahnas į klausimą, ar respublikonų lyderis bandė trukdyti teisingumui.