Donaldas Trumpas po mirtinų šaudynių sinagogoje pasmerkė „neapykantą“ Amerikoje
Po už­puo­li­ko vie­no­je Pits­bur­go si­na­go­gų šeš­ta­die­nį su­reng­tų šau­dy­nių, per ku­rias žu­vo vie­nuo­li­ka žmo­nių, o dar še­ši bu­vo su­žeis­ti, JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas pa­smer­kė „nea­py­kan­tą“ Ame­ri­ko­je.

„Tai baisu, baisu, kas vyksta su neapykanta mūsų šalyje ir, atvirai kalbant, visame pasaulyje“, – pareiškė D. Trumpas reporteriams prieš išvykdamas į rinkimų kampanijos renginius Indianos ir Ilinojaus valstijose, kurių jis, nepaisant šio mirtino išpuolio, neatsisakė.

„Kažką reikia daryti, – pareiškė prezidentas. – Kai žmonės taip daro, jie turėtų būti nuteisti mirties bausme.“

„Pasaulyje yra daug smurto“, – pažymėjo jis ir pavadino įtariamąjį „pamišėliu“.

Į klausimą, gal atėjo laikas persvarstyti nepakankamai griežtus šalies ginklų kontrolės įstatymus, prezidentas atsakė, jog aukų skaičius būtų buvęs daug mažesnis, jeigu sinagoga būtų pasirūpinusi ginkluota apsauga.

„Jeigu jie būtų turėję apsaugą šventykloje, galbūt padėtis būtų buvusi visiškai kitokia, – pareiškė jis. – Tačiau jie apsaugos neturėjo.“

Vis tik D. Trumpas paragino griežtinti bausmes ir greičiau užtikrinti teisingumą.

„Manau, jie tikrai turėtų kur kas dažniau nuteisti mirties bausme, – pareiškė JAV prezidentas. – Kiekvienas žmogus, kuris taip pasielgia su nekaltais žmonėmis šventykloje, bažnyčioje ... už tai tikrai turėtų sumokėti aukščiausią kainą.“

Per pastarąjį dešimtmetį Jungtinėse Valstijose šaudynės įvyko vienoje Teksaso bažnyčioje (žuvo 26 žmonės), daugiausia afroamerikiečių bažnyčioje Pietų Karolinoje (žuvo devyni), dviejuose žydų centruose Kanzas Sityje, (žuvo trys), sikhų šventykloje Viskonsine (žuvo šeši ir užpuolikas) ir monistų bažnyčioje Tenesyje (žuvo du).

Paklaustas, ar visos bažnyčios ir sinagogos turėtų pasirūpinti ginkluota apsauga, D. Trumpas atsakė: „Man nepatinka ši mintis, bet galbūt tai būtų vienas iš [galimų] sprendimų. Žmonėms reikalinga apsauga. Jie neturėjo jokios apsaugos... Rezultatai būtų buvę kur kas geresni.“