Donaldas Trumpas pasirinko generalinį prokurorą
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas penk­ta­die­nį pa­skel­bė pa­skir­sian­tis ša­lies nau­juo­ju ge­ne­ra­li­niu pro­ku­ro­ru Wil­lia­mą Bar­rą, ėju­sį šias par­ei­gas pre­zi­den­to Geor­ge'o H. W. Bus­ho ad­mi­nis­tra­ci­jo­je.

Šis pareigūnas turėtų perimti tyrimo dėl įtariamo D. Trumpo kampanijos susimokymo su Rusija per 2016 metų prezidento rinkimus, priežiūrą. Šiuo tyrimui vadovauja specialusis prokuroras Robertas Muelleris.